Visoki standardi, ki jih polagate v kakovost naših izdelkov in storitev, narekujejo, kako ravnamo z vašimi podatki. Naš cilj je ustvariti in vzdrževati bazo za zaupanja polna poslovna razmerja z našimi obstoječimi in morebitnimi strankami. Zaupnost in integriteta vaših osebnih podatkov sta naša primarna skrb.

Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov?

Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Germany (“DCS”) stranki zagotavlja storitve MINI Charging in je odgovoren kot upravljavec osebnih podatkov za dejavnosti, povezane z obdelavo podatkov.

Katere podatke o vas obdelujemo, kaj je namen in kako so podatki shranjeni?

Osebni podatki, zbrani v zvezi z sklenitvijo pogodbe o storitvah MINI Charging oziroma pri zagotavljanju storitev MINI Charging, se obdelujejo z namenom sklenitve pogodbe, z namenom, da se stranki omogoči uporaba storitev MINI Charging (npr. polnjenje na polnilni postaji), in z namenom zaračunavanja MINI Charging stranki (6(1)(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov „GDPR“).

Sklepanje pogodb

V zvezi s sklenitvijo pogodbe o storitvah MINI Charging se obdelujejo naslednje kategorije podatkov:

 • kontaktni podatki (npr. priimek, ime, naslov, elektronski naslov)
 • podatki o računu (npr. prijavni račun za storitve MINI Charging, podrobnosti o plačilu)
 • podatki o vozilu (VIN)

Pogodbeni podatki se samodejno izbrišejo po izteku pogodbe o storitvah MINI Charging; finančne transakcije se po 10 letih izbrišejo v skladu z zakonskimi določbami.

Zagotavljanje storitev

Za namen zagotavljanja storitev MINI Charging s strani DCS se obdelujejo naslednji (morda osebni) podatki (6(1) (b) člen Uredbe):

 • individualna identifikacijska številka, ki je dodeljena MINI Charging kartici za storitve polnjenja, oziroma podatki o instrumentu za preverjanje pristnosti, ki ga stranka uporabi na polnilni postaji.
 • evidence o podrobnostih plačil v zvezi s polnitvami, ki jih opravi stranka.
 • lokacija polnilne postaje, kjer potekajo polnitve, in lokacija kupca prek prikazovanja zemljevida za lažjo orientacijo in zagotavljanje pravilnih naslovov (le v primeru možnosti izbire storitve e-poti (angl. e-route) in v primeru, da je stranka aktivirala  funkcijo GPS in soglašala z uporabo podatkov o lokaciji v aplikaciji MINI).
 • Vsi preostali podatki, zbrani med postopkom zaračunavanja.

DCS vam ne more zagotoviti teh storitev, če ti podatki ne bodo zagotovljeni in obdelani. Obdelani osebni podatki se samodejno izbrišejo po 90 dneh, razen če so potrebni za zagotovitev določene storitve.

Posredovanje podatkov o vozilu stranke je potrebno za pravilno obdelavo zaračunavanja postopkov polnjenja z našim ponudnikom storitev. VIN je zahtevan za opredelitev ustreznih pogodbenih razmerij.

Kot del izpolnitve pogodbe o storitvah MINI Charging angažiramo pogodbene ponudnike storitev, ki obdelujejo osebne podatke izključno po naših navodilih in v skladu z našimi navodili.

Zagotavljanje kakovosti izdelkov, raziskave in razvoj novih izdelkov

Poleg zgolj zagotavljanja storitev polnjenja MINI Charging, se zbrani podatki obdelujejo tudi z namenom zagotavljanja kakovosti storitev MINI Charging, ki jih ponuja DCS, ter za razvoj storitev, povezanih z DCS. Navedene dejavnosti obdelovanja podatkov služijo legitimnim interesom DCS in Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft · Petuelring 130 · 80809 München (BMW AG), da izpolnjuje visoke standarde, ki jih postavljajo naši kupci za obstoječe storitve, in da je sposoben zadovoljiti prihodnje želje naših strank z razvojem novih storitev (6(1)(f) člen Uredbe). Z namenom zaščite „zasebnosti“ naših strank so podatki, skladno s tem razdelkom, obdelani le na način, ki ne omogoča neposredne povezave z identiteto stranke. Nadalje, kontaktni podatki se uporabljajo za pošiljanje neposrednega oglaševanja za naše lastne, podobne storitve in produkte DCS (člen 6 (1)(f) GDPR). Stranko bomo kontaktirali preko e-pošte ali aplikacije. Stranka lahko v poljubnem trenutku nasprotuje uporabi osebnih podatkov v namene oglaševanja, s pomočjo spodaj navedenih možnosti kontaktiranja.

Da bi izboljšali naše storitve, lahko prijavljeni uporabniki ocenijo polnilne postaje v mreži DCS, podajo svoje komentarje ali naložijo vsebine v zvezi s polnilno postajo (v nadaljevanju: „ocene“). Te ocene skupaj z vašimi osebnimi podatki shrani DCS in jih uporablja le za izboljšanje svojih storitev.

DCS si pridržuje pravico, da oceno prikaže na spletnem mestu, v aplikaciji ali prek drugih kanalov (v nadaljevanju: „čelni del sistemov“), skupaj z začetnicami stranke, tako da si jih lahko ogledajo drugi uporabniki, z namenom izboljšanja storitev in uporabniške izkušnje. Prav tako lahko DCS ocene razkrije svojim partnerjem v omrežju DCS, da jih ti prikažejo v čelnem delu svojih sistemov. Uporaba ocene s strani DCS ali njegovega partnerja v omrežju DCS se izvaja tako, da se pri tem anonimizirajo podatki o uporabniku, npr. tako, da se uporabijo le začetnice uporabnika, brez kakršnih koli osebnih podatkov, razen če uporabnik ne privoli v drugačno uporabo.

Vsak uporabnik ima možnost da svojo oceno polnilne postaje izbriše s pomočjo nastavitev v čelnem delu zadevnih sistemov.

Vaše uporabniško vedenje analiziramo tudi v naših mobilnih aplikacijah. Namen tega je prilagajanje kakovosti in prijaznosti naših storitev željam naših strank tudi v kontekstu mobilnih aplikacij (člen 6(1)(f) GDPR). Koristi tudi legitimnemu interesu družbe DCS pri izpolnjevanju vse večjih zahtev strank. Naši obdelavi podatkov v mobilnih aplikacijah lahko kadarkoli ugovarjate.

V povezavi z vašim uporabniškim vedenjem se v naših mobilnih aplikacijah obdelujejo naslednje skupine podatkov:

 • Splošna uporaba: Začetek in konec uporabe (datum in čas), čas zadrževanja, uporaba posameznih funkcij, gumbi in ogledi strani, iskalno vedenje in pojmi ter uporaba promocij, kot so kode kuponov
 • Podatki, povezani z napravami: Vrsta naprave, operacijski sistem, jezikovne nastavitve, časovna območja, lokacija, nastavitve aplikacije, zrušitve aplikacije in druge napake

V posameznih primerih se lahko vaši osebni podatki posredujejo tretjim osebam. To so podjetja v kategorijah storitev IT, logistike, telekomunikacij, svetovanja, podpore strankam in izterjatev. Ti se lahko nahajajo tudi zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), tj. v tretjih državah. Evropska komisija je nekaterim tretjim državam potrdila, da imajo varstvo podatkov primerljivo s standardom EGP, in sicer s t. i. sklepi o ustreznosti. Vendar, v preostalih tretjih državah, v katere se lahko posredujejo osebni podatki, zaradi pomanjkanja pravnih predpisov morda ni zagotovljena enako visoka raven varstva podatkov. V tem primeru zagotavljamo, da je varstvo podatkov ustrezno zagotovljeno. To je mogoče z zavezujočimi pravili podjetja, standardnimi pogodbenimi klavzulami, ki jih je izdala Evropska komisija, certifikati ali priznani kodeksi vedenja. Poleg tega posredovanje podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) temelji na vaši privolitvi v skladu s čl. 49, para. 1, stavek 1, črka a GDPR, če ste to soglasje podali vnaprej. Če želite več informacij o tem, se obrnite na nas.

Komunikacija za namen oglaševanja in tržne raziskave na podlagi soglasja

Če ste podali ločeno soglasje za nadaljnjo uporabo vaših osebnih podatkov, se lahko vaši osebni podatki uporabljajo v obsegu, opisanem v izjavi o privolitvi, npr. za tržne namene in/ali tržne raziskave, in so, kjer je to dovoljeno, razkriti tretjim osebam (6(1)(a) člen Uredbe). Nadaljnje podrobnosti lahko najdete v ustrezni izjavi o soglasju, ki jo je mogoče kadar koli preklicati.

Pravna obveznost

Poleg tega bo DCS obdeloval osebne podatke, če ima za to zakonsko podano obveznost (13(1)(c) člen, 6(1)(c) člen Uredbe). DCS je lahko, na primer, zakonsko obvezan razkriti osebne podatke javnim organom ali drugim tretjim osebam.

Storitve tretjih strank (Google Maps)

Za pravilen vnos naslovov smo prek API-ja v storitev vključili Google Zemljevide družbe Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska). Google ukrepa v vašem imenu v tej zadevi. Za prikaz vsebine v brskalniku mora Google prejeti vaš IP-naslov, sicer vam ne more prikazati te vdelane vsebine. 

Pravna osnova za obdelavo izhaja iz člena 6(1)(b) GDPR, npr. vaše osebne podatke obdelujemo na osnovi izvajanja pogodbe. Storitev Google Zemljevidi lahko deaktivirate in preprečite prenos podatkov družbi Google tako, da deaktivirate JavaScript v brskalniku. Vendar poudarjamo, da na ta način ne boste mogli uporabljati prikaza zemljevidov na naših straneh.

Google lahko prenese informacije, pridobljene v storitvi Zemljevidi, tretjim osebam, če to zahteva zakon, oziroma v obsegu, v katerem tretje osebe obdelujejo podatke v imenu družbe Google. 

Več informacij o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter njihovi obdelavi s strani ponudnika Google Zemljevidi najdete v ponudnikovem pravilniku o zasebnosti. Tam najdete tudi informacije o vaših pravicah in možnosti nastavitev za zaščito vaše zasebnosti:  https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

Komu posredujemo vaše osebne podatke?

Pri strankah, ki so se pri nas registrirale s številko „MINI ID“, družbi BMW AG prenesemo podatke o vozilu (VIN - identifikacijska številka vozila), MINI ID in ID pogodbe o polnjenju neodvisno od njihove privolitve, da lahko preverimo upravičenost do sodelovanja, ki je obvezna za registracijo in izstavljanje računov. To preverjanje se redno izvaja ves čas trajanja pogodbe, da se prepričamo, da ste še vedno upravičeni do sodelovanja.

Kako ščitimo vaše osebne podatke?

Vaše podatke zavarujemo z najsodobnejšo tehnologijo. Naslednji varnostni ukrepi se uporabljajo za zaščito vaših osebnih podatkov pred zlorabo ali katero koli drugo obliko nepooblaščene obdelave:

 • dostop do osebnih podatkov je omejen na omejeno število pooblaščenih oseb za določene namene;
 • zbrani podatki se prenašajo le v šifrirani obliki;
 • poleg tega se dostop do informacijskih sistemov stalno spremlja, da se zgodaj odkrije in prepreči zloraba.

Vaše osebne podatke shranjujemo le toliko časa, kolikor je potrebno za ustrezen namen. Če se podatki obdelujejo za več namenov, se samodejno izbrišejo ali shranijo v obliki, ki ni neposredno povezljiva z vami, in sicer takoj, ko je izpolnjen zadnji določen namen obdelave.

Stik z nami, vaše pravice do zaščite podatkov in vaša pravica do pritožbe pristojni osebi za zaščito podatkov

Pravico imate zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, zahtevati popravek/izbris ali omejitev obdelave, ugovarjati obdelavi, tako da se obrnete na DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Nemčija, E-pošta:  dataprotection@digitalchargingsolutions.com). Če menite, da vaših pomislekov ali pritožb v zvezi z obdelavo podatkov ne obravnavamo resno, se lahko obrnete tudi na pristojni uradni organ.

Če obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi, lahko svoje soglasje kadarkoli umaknete Umik soglasja ima učinek od podaje naprej. V ta namen se obrnite na DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Nemčija, E-pošta:  dataprotection@digitalchargingsolutions.com)


Zadnja sprememba: 20.02.2024