Okolju prijazna energija za polnjenje

Električna vozila so lahko okolju prijazna le, če podpirajo uporabo obnovljivih virov energije. Zaradi tega si prizadevamo za kar največjo trajnostnost vsakega polnjenja.

Začetek

image

Zakaj okolju prijazna energija?

Za resnično trajnosten razvoj elektromobilnosti je ključno, da se upošteva vsak del vrednostne verige. Polnjenje je pri tem eden najpomembnejših dejavnikov.
image

Spodbujanje obnovljivih virov energije

MINI Charging tako spodbuja uporabo energije iz obnovljivih virov in zagotavlja, da je pri polnjenjih količina porabljene energije enakovredna količini energije, ki je bila oddana v električno omrežje kot okolju prijazna energija. Ta izravnava porabljene količine energija poteka prek t.i. dokazil o izvoru.
image

Centraliziran sistem

Dokazila o izvoru so v Evropi uveljavljena oblika potrdil o zeleni energiji (t.i. Energy Attribute Certificates – EAC), ki potrjujejo, kako in kje je bila proizvedena električna energija iz obnovljivih virov. Tako so označeni tudi kot »rojstni list« električne energije. Proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov lahko za količino električne energije, ki so jo proizvedli in oddali v omrežje, ta dokazila o izvoru pridobijo pri neodvisnem registracijskem organu.
image

Obnovljivi viri energije

Skupaj s partnerji pridobimo dokazila o izvoru za polnjenja, ki jih izvaja MINI Charging, in jih pri tem »brišemo« (označimo kot porabljene). Pri tem uporabljena dokazila o izvoru predstavljajo jamstvo, da je bila električna energija v omrežje oddana iz elektrarn na obnovljive vire energije. Na ta način MINI Charging podpira okolju prijazne oblike proizvodnje električne energije.

Pridružite se danes in napolnite MINI kjer koli, kadar koli

Začetek