100 % okolju prijazne energije pri vsakem polnjenju

Električna vozila so lahko povsem okolju prijazna samo, kadar podpirajo uporabo obnovljivih virov energije. Zato se zavzemamo, da bi zagotovili kar največjo trajnostnost vsakega polnjenja.

Začetek

image

Zakaj okolju prijazna energija?

Za resnično trajnosten razvoj elektromobilnosti je ključno, da se upošteva vsak del vrednostne verige. Polnjenje je pri tem eden najpomembnejših dejavnikov.
image

Spodbujanje obnovljivih virov energije

MINI Charging tako spodbuja uporabo energije iz obnovljivih virov in zagotavlja, da je pri vsakem polnjenju količina porabljene energije enakovredna količini energije, ki je bila oddana v električno omrežje kot okolju prijazna energija. Ta izravnava porabljene količine energija poteka prek t.i. dokazil o izvoru.
image

Centraliziran sistem

Dokazila o izvoru so v Evropi uveljavljena oblika potrdil o zeleni energiji (t.i. Energy Attribute Certificates – EAC), ki potrjujejo, kako in kje je bila proizvedena električna energija iz obnovljivih virov. Tako so označeni tudi kot »rojstni list« električne energije. Proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov lahko za količino električne energije, ki so jo proizvedli in oddali v omrežje, ta dokazila o izvoru pridobijo pri neodvisnem registracijskem organu.
image

100 % vetrna energija

Prek partnerjev Digital Charging Solutions in ClimatePartner se za vsa polnjenja v okviru storitve MINI Charging zagotovi, da se pridobi in razvrednoti ustrezno število dokazil o izvoru. Pri tem uporabljena dokazila o izvoru so jamstvo za pridobivanje električne energije iz evropskih vetrnih elektrarn. Na ta način storitev MINI Charging podpira najbolj okolju prijazne načine proizvajanja električne energije.

Pridružite se danes in napolnite MINI kjer koli, kadar koli

Začetek