Okolju prijazna energija pri vsakem polnjenju

Električna vozila so lahko povsem okolju prijazna samo, kadar podpirajo uporabo obnovljivih virov energije. Zato se zavzemamo, da bi zagotovili kar največjo trajnostnost vsakega polnjenja.

Začetek

image

Zakaj okolju prijazna energija?

Za resnično trajnosten razvoj elektromobilnosti je ključno, da se upošteva vsak del vrednostne verige. Polnjenje je pri tem eden najpomembnejših dejavnikov.
image

Spodbujanje obnovljivih virov energije

MINI Charging tako spodbuja uporabo energije iz obnovljivih virov in zagotavlja, da je pri vsakem polnjenju količina porabljene energije enakovredna količini energije, ki je bila oddana v električno omrežje kot okolju prijazna energija. Ta izravnava porabljene količine energija poteka prek t.i. dokazil o izvoru.
image

Centraliziran sistem

Dokazila o izvoru so v Evropi uveljavljena oblika potrdil o zeleni energiji (t.i. Energy Attribute Certificates – EAC), ki potrjujejo, kako in kje je bila proizvedena električna energija iz obnovljivih virov. Tako so označeni tudi kot »rojstni list« električne energije. Proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov lahko za količino električne energije, ki so jo proizvedli in oddali v omrežje, ta dokazila o izvoru pridobijo pri neodvisnem registracijskem organu.
image

Obnovljivi viri energije

Naša partnerja Digital Charging Solutions in ClimatePartner zagotavljata, da se ob vsakem dogodku polnjenja pri MINI Charging pridobi in „prekliče“ (tj. označi kot uporabljena) ustrezna količina dokazil o izvoru. Tukaj uporabljena dokazila o izvoru zagotavljajo, da je bila v omrežje dovedena električna energija iz evropskih elektrarn na obnovljive vire energije. MINI Charging na ta način v celoti podpira okolju prijazne načine pridobivanja električne energije.

Pridružite se danes in napolnite MINI kjer koli, kadar koli

Začetek