Splošni pogoji za MINI Charging

1.MINI Charging

1.1 S predmetnimi splošnimi pogoji (v nadaljevanju »splošni pogoji«) družba Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Nemčija (v nadaljevanju »DCS«), stranko seznanja z informacijskimi storitvami in tehnologijo dostopa do polnilne infrastrukture za električna in priključna hibridna vozila znamke Mini, imenovano »MINI Charging« (v nadaljevanju »MINI Charging«). Predpogoj za uporabo MINI Charging je imetništvo brezplačnega uporabniškega računa MINI Connected. Pojem »stranka« v teh splošnih pogojih se uporablja za osebe obeh spolov.

1.2 Zadnja različica teh splošnih pogojev in zadnjih podatkov o razpoložljivih tarifah je na voljo in se lahko tudi prenese in natisne na spletni strani  www.mini-charging.com. Spremembe teh splošnih pogojev poslovanja, pogodbe za storitev MINI Charging, sklenjena na tej osnovi, kakor tudi vse spremembe v tarifi, dogovorjeni s stranko, zaradi sprememb v zakonodaji, sodni praksi ali pogojih na trgu, je treba stranki skladno z razdelkom 2.2 sporočiti prek e-poštnega naslova, ki ga ta navede, v besedilni obliki z izrecnim sklicevanjem na zadevne spremembe. Te spremembe bodo začele učinkovati, če jim stranka ne nasprotuje v obdobju enega meseca od prejema sporočila. O takšnih pravnih posledicah bo podjetje DCS obvestilo stranko na začetku enomesečnega obdobja iz prejšnje povedi. Zgoraj navedeni postopek velja tudi za spremembe tarif, dogovorjenih s stranko.

1.3 DCS deluje skupaj z upravljavci polnilnih postaj (vsak “MINI Charging partner”). Polnilne postaje MINI Charging partnerjev so prikazane na spletni strani  www.mini-charging.com, v MINI Charging aplikaciji, kot tudi prek dodatnih kanalov (v nadaljevanju “vmesniki”), in so označene na način, da se jih razlikuje od drugih polnilnih postaj, ki niso del razpoložljive mreže polnilnih postaj. V delu se lahko do teh podatkov dostopa samo s prijavo na strani za člane.

1.4 MINI Charging vključuje:

a) prikaz polnilnih postaj MINI Charging partnerja (v obliki statičnih informacij) in določenih informacij o uporabi polnilnih postaj MINI Charging partnerjev (kot so razpoložljivost in cene v obliki dinamičnih informacij) na vmesnikih.

b) polnjenje na polnilni postaji MINI Charging partnerja po avtentikaciji (glej razdelek 6.1) skupaj z mesečnim izdajanjem računov, ki vključuje pregled vseh procesov zaračunavanja.

1.5 Podrobnosti o MINI Charging in uporabi storitev so opisane na spletni strani  www.mini-charging.com.

1.6 Trenutno Nemčija ne zagotavlja nacionalne pokritosti z rešitvami zaračunavanja in obračunavanja, skladno s kalibracijskim zakonom operaterjev postaj. V naši storitvi uporabljamo podatke, ki nam jih zagotovijo operaterji postaj. V nekaterih primerih lahko to med drugim vodi do odstopanj pri zaračunanih in obračunanih zneskih. Prosimo, obrnite se na nas, če imate kakšna vprašanja.

2.Sklenitev pogodbe in naročanje

2.1 Stranka lahko naroči storitev MINI Charging na spletni strani  www.mini-charging.com. Uporablja se tista različica splošnih pogojev, ki jo je stranka izrecno sprejela pri naročilu storitve MINI Charging (takšna različica pa se lahko občasno spreminja skladno z razdelkom 1.2 zgoraj). Za uporabnike vozil BMW, BMWi and Mini bodo v prihodnosti na voljo dodatne možnosti za registracijo (na primer preko aplikacije MINI Charging).

2.2 Stranke, ki imajo »MINI Connected« uporabniški račun, se lahko prijavijo za storitev MINI Charging na spletni strani  www.mini-charging.com s tem, da posredujejo svoj naslov prebivanja in plačilne podatke. Te podatke je mogoče popraviti ali posodobiti pozneje v uporabniškem računu stranke ali preko sistema za podporo strankam. Stranke, ki niso še vzpostavile brezplačnega »MINI Connected« uporabniškega računa, morajo takšen uporabniški račun vzpostaviti, preden se prijavijo za storitev MINI Charging.

2.3 Vsi podatki, predloženi preko uporabniškega računa stranke, kot na primer plačilni podatki, podatki o naslovu prebivanja in elektronski naslovi, so samodejno zaščiteni s sodobnimi sredstvi šifriranja, npr. s protokolom SSL (angl. Secure Sockets Layer).

2.4 Plačilo se izvrši s kreditno kartico ali drugim načinom plačila, ki ga stranki ponuja MINI Charging v postopku registracije. Pod pogojem zadostne kreditne sposobnosti imajo poslovne stranke možnost plačila z bančnim nakazilom na podlagi izdanih računov. V takšnem primeru mora poslovna stranka zaprositi za možnost plačila z bančnim nakazilom in poslati kopijo izpiska iz sodnega (poslovnega) registra ali podobno uradno potrdilo družbi DCS. Zahtevek za plačilo z bančnim nakazilom se lahko vloži med postopkom registracije ali preko sistema za podporo strankam.

2.5 Ponudba in sklenitev pogodbe za storitev MINI Charging

a) DCS predloži zavezujočo ponudbo za opravljanje storitve MINI Charging. Ko stranka, ki ima »MINI Connected« račun, registrira uporabniški račun MINI Charging in izrecno sprejme splošne pogoje, lahko naroči storitev MINI Charging. Postopek naročila je opisan tudi na  www.mini-charging.com.

b) Stranka lahko popravi vse napake v vnosu s klikom na »nazaj« med postopkom registracije in popravilom vnosa. Preden stranka potrdi naročilo, se ji zlasti zagotovijo informacije o cenah, ki veljajo za MINI Charging.

c) Po opravljenem postopku naročanja storitve MINI Charging, stranka prejme potrditev o naročilu po elektronski pošti skupaj s podatki o ustrezni tarifi, splošnimi pogoji, ki jih je sprejela stranka, in podatki o pravici do odstopa (glej razdelek 2.7).

d) Pogodba za storitev MINI Charging je sklenjena po končanem postopku naročila.

e) Vsebino pogodbe za storitve MINI Charging hrani DCS, stranka pa jo lahko pridobi in shrani na  www.mini-charging.com v uporabniškem računu stranke MINI Charging.

2.6 Jeziki

Pogodba za storitev MINI Charging je sklenjena v slovenskem jeziku. Prevodi teh splošnih pogojev v druge jezike so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoči.

2.7 Pravica do odstopa od pogodbe

Stranka, ki je potrošnik, ima pravico odstopiti od pogodbe za storitve MINI Charging v roku štirinajstih dni.

Šteje se, da je stranka obveščena o svojih pravicah do odstopa, kot sledi:

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravica, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne sklenitve pogodbe.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti družbo DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Nemčija, Tel: +386 3 828 37 33, E-Mail:  si@mini-charging.com) o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksom ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec (Priloga 1).

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. 

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. 

Blago se vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. 

Če potrošnik zahteva, da se izvedba storitev začne v odstopnem roku, mora podjetju plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je podjetje obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

 (Konec podatkov o pravici do odstopa)

3.Kartica za MINI Charging: Aktivacija in deaktivacija kartice za MINI Charging

3.1 Zato da lahko uporabljate MINI Charging, večina polnilnih postaj zahteva aktivirano kartico za MINI Charging. Če stranka že ima kartico za MINI Charging, jo lahko aktivira med postopkom registracije. Če je nima, bo DCS stranki poslala kartico za MINI Charging po navadni pošti. Kartico za MINI Charging se aktivira na uporabniškem računu stranke MINI Charging z vnosom številke kartice in potrditvijo podatkov. Stranka nato prejme elektronsko sporočilo s potrdilom. Aktivacija kartice za MINI Charging lahko traja do 24 ur.

3.2 Na nekaterih polnilnih postajah je avtentikacija možna samo z uporabo MINI Charging aplikacije, ki je na voljo v Apple Inc. App trgovini (angl. Apple Inc. App Store) ali v Google Play trgovini (angl. Google Play Store) ter vsebuje čitalec za QR kodo. Za avtentikacijo bo potrebna prijava z uporabo podatkov za prijavo.

3.3 DCS ostane lastnik kartice za MINI Charging. Stranka mora skrbno hraniti svojo kartico za MINI Charging in podatke za prijavo. Stranka mora nemudoma obvestiti DCS o kakršni koli izgubi ali kraji kartice za MINI Charging ali podatkov za prijavo (glej kontaktne podatke v razdelku 10). Poleg tega se lahko stranka obrne na sistem za podporo strankam, da deaktivira kartico za MINI Charging. Izdaja nadomestne kartice lahko povzroči nastanek dodatnih stroškov za stranko (glej veljavne cene na  www.mini-charging.com).

4.Trajanje in veljavnost pogodbe

4.1 Pogodba MINI Charging nima določenega roka in jo lahko vsaka stranka odpove z enomesečnim predhodnim pisnim obvestilom z učinkom do konca koledarskega meseca. Obvestilo o odpovedi se lahko pošlje z uporabniškega računa stranke, s pisnim obvestilom ali po elektronski pošti; to ne vpliva na pravico do takojšnje odpovedi pogodbe iz utemeljenega razloga.

4.2 Ko se pogodbo odpove, kartica za MINI Charging ni več veljavna in jo bo podjetje DCS blokiralo.

5.Uporaba in razpoložljivost MINI Charging

5.1 Stranka lahko pridobi več informaciji o MINI Charging ter tehničnih podrobnostih o uporabi in razpoložljivosti na  www.mini-charging.com. DCS izvaja storitve v državi prebivališča stranke kot tudi v drugih državah skladno z razdelkom 9 spodaj.

5.2 Zato, da bi najbolje uporabili MINI Charging, se zahteva namestitev MINI Charging aplikacije na ustrezni mobilni napravi ali dostop do  www.mini-charging.com.

5.3 DCS se zavzema za širitev dostopa in uporabe javne polnilne infrastrukture prek MINI Charging in širitve skupine MINI Charging partnerjev; ne glede na to DCS ne daje nikakršnih zagotovil ali jamstev glede razpoložljivosti polnilnih postaj (pravilnega delovanja, razpoložljivosti električne energije ali možnosti polnega polnjenja) in stranka nima pravice zahtevati dostopa do določenih polnilnih postaj in/ali možnosti polnjenja. Zlasti ne obstaja pravica do ohranitve enake infrastrukture za polnjenje MINI Charging partnerja.

5.4 Skladno z razdelkom 5.5, DCS ne daje nobenih zagotovil ali jamstev v zvezi z aktualnostjo in/ali pravilnostjo statičnih in/ali dinamičnih podatkov, prikazanih z vmesniki (glej razdelek 1.4 a), vključno, vendar ne omejeno na podatke o polnilnih postajah in/ali njihovi razpoložljivosti. Stranka zlasti potrjuje, da se zaveda, da takšne podatke zagotavljajo tretje osebe (npr. MINI Charging partner). V vsakem primeru DCS preverja aktualnost in/ali pravilnost informacij na podlagi vzorca, zato da lahko svoje storitve nenehno izboljšuje. Prenos teh informacij je odvisen tudi od sprejema mobilnih podatkov ustreznih omrežnih operaterjev, ki jih lahko ovirajo atmosferski pogoji, topografske razmere, položaj vozila in ovire v bližini (kot so mostovi in zgradbe itd.).

5.5 Z ozirom na dogovorjeno tarifo se cene lahko spreminjajo glede na polnilno postajo, ki se uporablja (glej razdelek 7.1). V takšnem tarifnem sistemu so dejanske cene vsake polnilne postaje stranki prikazane na  www.mini-charging.com, pod pogojem, da je stranka prijavljena s svojimi podatki za prijavo. Ne glede na ureditev v razdelku 5.4 DCS jamči za pravilnost prikazanih cen. Stranke s takšno tarifo se morajo pred začetkom postopka polnjenja seznaniti z veljavnimi cenami.

5.6 Storitve MINI Charging, ki so ponujene pod temi splošnimi pogoji, se lahko uporabijo samo za polnjenje vozil znamke BMW, BMWi and Mini.

5.7 Stranke lahko svojim družinskim članom ali svojim zaposlenim dovolijo uporabo MINI Charging (zlasti MINI Charging kartico), pod pogojem, da stranka za takšno storitev ne zaračunava in da se MINI Charging uporablja samo za polnjenje strankinega lastnega vozila. Pred takšnim polnjenjem mora stranka uporabnika poučiti o pravilni rabi polnilne postaje. Za vsakršno drugačno uporabo MINI Charging s strani tretjih se zahteva predhodna odobritev podjetja DCS. Stranka ne sme uporabljati MINI Charging v nezakonite namene ali dovoliti tretjim, da bi to počeli.

5.8 Stranka mora strogo upoštevati navodila za uporabo vozila, ki ga je treba polniti, in navodila za uporabljeno opremo ali dodatno opremo (npr. polnilni kabel), kakor tudi vsa navodila in pogoje MINI Charging partnerja, prikazanih na polnilnih postajah v zvezi z uporabo polnilnih postaj. Uporaba kablov za polnjenje ali druge opreme ali dodatne opreme, ki (i) ni bila potrjena v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi (npr. oznaka CE), (ii) ni odobrena za zadevni avtomobil ali s strani ustreznega MINI Charging partnerja v skladu z navodili, prikazanimi na polnilnih postajah ali (iii) je poškodovana, je strogo prepovedana.

5.9 Prepovedana je uporaba polnilnih postaj, ki prikazujejo alarmno sporočilo ali poročilo o težavi ali so očitno poškodovane. Stranko se zato naproša, da o tem obvesti DCS (glej kontaktne podatke v razdelku 10).

5.10 Kupec je odgovoren za kakršnokoli krivdno povzročeno škodo, ki je nastala zaradi zlorabe ali nepravilne uporabe MINI Charging kartice, zadevne aplikacije MINI Charging kot naprave za avtentikacijo ali zaradi zlorabe ali nepravilne uporabe postopka polnjenja v skladu z veljavno zakonodajo.

6.Postopek polnjenja in avtentikacije; maksimalni čas polnjenja in čas mirovanja; motnje

6.1 Na splošno stranke potrdijo avtentikacijo na polnilnih postajah MINI Charging partnerja z MINI Charging kartico. Na nekaterih polnilnih postajah je avtentikacija možna oziroma lahko zahteva uporabo MINI Charging aplikacije. To velja predvsem za polnilne postaje z intercharge simbolom. Za vsako polnilno postajo se razpoložljive metode za avtentikacijo prikažejo na  www.mini-charging.com.

6.2 Najdaljše možno obdobje za neprekinjeno povezavo na posamezni polnilni postaji ne sme trajati več kot 24 ur, oziroma v primeru DC polnjenja (neposrednega enosmernega polnjenja, ang. »direct current charging«) največ 4 ure. Poleg tega mora stranka izprazniti javno parkirno mesto takoj, ko je proces polnjenja zaključen, ali je potekel najdaljši čas za parkiranje. Stroški, ki lahko nastanejo DCS zaradi prekoračitve maksimalnega polnjenja ali prekoračitve časa mirujočega stanja in/ali prekoračitve najdaljšega časa za parkiranje, kot tudi stroški glob ali vleke zaradi nepravilnega parkiranja, bodo zaračunani stranki.

6.3 Stranka priznava, da lahko pride do motenj na polnilnih postajah zaradi višje sile, vključno s stavkami, začasnimi razpusti delavcev in uradnimi navodili ter zaradi tehničnih in drugih ukrepov, ki jih je treba izvajati na opremi zaradi pravilnega delovanja ali izboljšanja storitev (npr. vzdrževanja, popravila, posodobitve programske opreme sistemov). Motnje lahko nastanejo tudi zaradi kratkotrajnega pomanjkanja zmogljivosti zaradi maksimalne obremenitve.

6.4 V primeru, da so prekinitve in/ali motnje pri dobavi električne energije posledice motenj delovanja omrežja (vključno s povezavo na omrežje), je DCS oproščen svoje posamezne obveznosti v sklopu MINI Charging. Vendar to ne velja, če DCS prekine dobavo brez razloga. Na zahtevo bo DCS brez nepotrebnega odlašanja stranki posredoval podatke v zvezi s takšnimi škodnimi dogodki in njihovo povzročitvijo, pod pogojem, da bo DCS razpolagal s takšnimi podatki, oziroma da bodo takšni podatki na voljo z razumnimi prizadevanji. 

7.Stroški; Cene

7.1 Stroški za storitev MINI Charging so odvisni od tarife, dogovorjene s stranko, in so načeloma sestavljeni, kot sledi:

a) osnovni mesečni strošek po pogodbi za storitve MINI Charging (odvisno od dogovorjene tarife), in

b) plačila glede na dejansko uporabo za posamezen postopek polnjenja na polnilnih postajah MINI Charging partnerjev.

Trenutne cene za posamezne tarife so na voljo v ceniku na  spletnem mestu ali v aplikaciji v razdelku „Pravno“ > „Cenik“. Prosimo, da se o veljavnih cenah pozanimate preden začnete s polnjenjem. 

Cene posameznih procesov polnjenja (dejanska uporaba) se lahko spreminjajo (spremenljivi tarifni sistem) glede na dogovorjeno tarifo. V takšnem tarifnem sistemu se dejanske cene za postopek polnjenja za posamezno polnilno postajo kupcu prikažejo na  www.mini-charging.com, pod pogojem, da je stranka vpisana s svojimi podatki za prijavo. Pri variabilnih tarifah ima DSC pravico popraviti cene za dejansko rabo polnilne postaje z učinkom za naprej. Dejanske cene se bodo prikazale na  www.mini-charging.com. Stranke, ki imajo takšne tarife, se morajo seznaniti z veljavnimi cenami pred začetkom postopka polnjenja.

7.2 Osnovni mesečni strošek se bo obračunal samo v primerih, ko bo pogodba za MINI Charging sklenjena, oziroma – v primeru spremembe na tarifo z osnovnim mesečnim stroškom – ko je takšno spremembo aktiviralo podjetje DCS, in sicer sorazmerno za preostanek prvega meseca. 

7.3 Plačila glede na dejansko uporabo bodo zaračunana za vsak postopek polnjenja od njegovega začetka (tj., ko se vtič vstavi v polnilno točko) do konca (tj., ko se vtič potegne iz polnilne točke), in sicer glede na trenutno veljavne cene v posamezni državi ali na posamezni polnilni postaji. Dodatne informacije o cenah gostovanja so na voljo v ceniku za ustrezno tarifo pod  www.mini-charging.com. Postopek polnjenja bo obračunan, kot je navedeno v ceniku za veljavno tarifo (npr. na minuto za vsako začeto minuto polnjenja ali za kW/h).

7.4 Vse cene vključujejo DDV. Podatek o veljavnih cenah za vsako tarifo stranke ob sklenitvi pogodbe bo stranki poslan po elektronski pošti (glej razdelek 2.5c).

7.5 V primeru, da so cene prikazane na kateri koli polnilni postaji MINI Charging partnerja, se takšne cene lahko razlikujejo od cen, ki so bile pogodbeno dogovorjene s stranko; veljavne bodo samo cene, ki so dogovorjene med stranko in DCS.

7.6 DCS si pridržuje pravico do nižanja cen za obstoječe in/ali nove pogodbe za določena časovna obdobja in za določene polnilne postaje (glej razdelek 7.1b) (posebne ponudbe).

7.7 Sprememba tarife zahteva ustrezno pogodbo med strankama; stranka lahko zaprosi za spremembo tarife preko spleta na  www.mini-charging.com.

8.Izdaja računov in plačilni pogoji

8.1 Stranka lahko pridobi svoje mesečne račune na uporabniškem računu stranke za MINI Charging na  www.mini-charging.com, ki vsebuje podroben seznam postopkov polnjenja v zadevnem računskem obdobju z informacijami o datumu, kraju in trajanju. Stranka bo o novem računu obveščena po elektronski pošti.

8.2 Stroški, ki so nastali v koledarskem mesecu, bodo zaračunani z načinom plačila, ki je bil izbran med postopkom registracije v uporabniškem računu stranke za MINI Charging, in sicer na četrti delovni dan naslednjega koledarskega meseca. Poslovne stranke, ki izvršujejo plačila z bančnimi nakazili na podlagi izdanih računov (glej razdelek 2.4), morajo znesek nakazati v roku 14 dni od prejema računa na številko računa, ki je naveden na računu. Čeprav si DCS prizadeva, da bo za MINI Charging zaračunal običajno v naslednjem koledarskem mesecu, DCS tega ne more zagotoviti (npr. zaradi poznega izdajanja računov podjetju DCS s strani MINI Charging partnerjev).

8.3 Stranka lahko poravna svoje zahtevke z zahtevki DCS le v primeru, če je strankin nasprotni zahtevek nesporen, utemeljen na podlagi umika te pogodbe, ali če obstaja pravno zavezujoč naslov. Stranka lahko zadrži plačila le, če to temelji na terjatvah, ki izhajajo iz pogodbe o storitvah MINI Charging.

8.4 Če stranka ne opravi plačila v skladu s točko 8.2, ima DCS pravico, da stranki onemogoči uporabo MINI Charging.

9.Mednarodno gostovanje

Na podlagi pogodbe o storitvah MINI Charging lahko stranka uporablja kartico MINI Charging in aplikacijo MINI Charging, ki jo BMW ponuja tudi v drugih državah kot v državi stalnega prebivališča stranke. Trenutni seznam držav je viden na spletni strani  www.mini-charging.com.

10.Kontakt

Za splošna vprašanja o izdelku MINI Charging, vprašanja o računih, vprašanja pogodbah s strankami ali MINI Charging kartico, kot tudi za tehnične težave, zlasti med postopkom polnjenja, lahko stranka uporabi možnosti kontaktov, kot so določeni na spletni strani  www.mini-charging.com

11.Garancija

Veljajo zakonske določbe o garanciji.

12.Izjava o omejitvi odgovornosti

12.1 V primeru lahke malomarnosti je DCS odgovorna le, če je kršila pomembne pogodbene obveznosti (bistvene obveznosti). To so tiste obveznosti, za katere se šteje, da so izrecno naložene DCS glede na vsebino in namen pogodbe o storitvah MINI Charging, oziroma tiste obveznosti, katerih izpolnitev omogoča pravilno in skladno izvajanje pogodbe o storitvah MINI Charging, in v izpolnitev katerih lahko stranka redoma zaupa. Takšna odgovornost je omejena na običajno škodo, ki jo je mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe o storitvah MINI Charging.

12.2 Osebna odgovornost zakonitih zastopnikov, zastopnikov in zaposlenih v DCS za kakršno koli škodo, ki je posledica njihove lahke malomarnosti, je prav tako omejena na obseg, opisan v prejšnjem odstavku.

12.3 Odgovornost DCS v primeru naklepnega nerazkritja napake, odgovornost, ki izhaja iz prevzema jamstva, ali odgovornost v skladu z zakoni o odgovornosti za izdelek, ostane nespremenjena. Omejitve odgovornosti ne veljajo v primeru naklepa, hude malomarnosti, smrti, telesne poškodbe ali poslabšanja zdravja.

12.4 DCS ni upravljavec polnilnih postaj in ni odgovoren kot upravljavec. Kupec potrjuje, da v primeru motenj ali nepravilnosti pri dobavi električne energije, ki nastanejo zaradi motenj v delovanju omrežja (vključno z povezavo do omrežja), lahko nastanejo terjatve do upravljavca distribucijskega omrežja; DCS bo na zahtevo dodelil in prenesel zahtevke in pravice zoper upravljavca distribucijskega omrežja v zvezi s škodo, ki nastane stranki.

13.Informacije glede varstva osebnih podatkov

13.1 DCS jemlje varovanje osebnih podatkov zelo resno in spoštuje zasebnost uporabnikov pri obdelavi osebnih podatkov.

13.2 Nadaljnje informacije o obdelavi podatkov, zaščiti podatkov in varnosti podatkov lahko najdete v obvestilu o zaščiti podatkov.

14.Pristojnost, mediacija in veljavna zakonodaja

14.1 Pogodba o storitvah MINI Charging in pravno razmerje, ki temelji na teh splošnih pogojih, je predmet nemške zakonodaje; Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se ne uporablja. Če je stranka potrošnik, se zanj uporabljajo obvezni predpisi o varstvu potrošnikov države, v kateri ima stranka običajno prebivališče, če so za stranko ugodnejši.

14.2 Izključna pristojnost oziroma kraj za reševanje vseh zahtevkov, ki izhajajo iz razmerij z lastniki podjetij ali družbami po javnem pravu, je München. Če je stranka potrošnik in ima stalno prebivališče ali začasno prebivališče na področju Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali v Švici, lahko vloži tudi zahtevek tudi v državi stalnega prebivališča. Zahtevki DCS proti potrošniku se lahko vložijo samo v državi stalnega prebivališča potrošnika.

14.3 Evropska komisija zagotavlja spletno platformo za reševanje sporov, ki jo lahko najdete na spletnem naslovu  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Če želite opozoriti na kakšno zadevo, nas kontaktirajte.

14.4 DCS ne bo sodeloval v postopkih za reševanje sporov pred potrošniško arbitražo in tega tudi ni dolžan storiti.

Zadnja sprememba: Februar 2020


Primer 1: Vzorec odstopnega obrazca

Vzorec odstopnega obrazca

(Če želite odstopiti od pogodbe, izpolnite ta obrazec in nam ga pošljite nazaj.)

Za:

Digital Charging Solutions GmbH

Brunnenstraße 19-21

10119 Berlin, Nemčija

telefon: +386 3 828 37 33

Elektronski naslov:  si@mini-charging.com

 

S tem odstopam/o od pogodbe, ki sem jo sklenil/a (smo jo sklenili) glede storitev MINI Charging:

 


Številka pogodbe MINI Charging


Naročeno dne


Ime potrošnika/ov

 


Naslov potrošnika/ov

 


Datum


Podpis potrošnika/ov (samo če je ta obrazec poslan v papirni obliki)