Basic

Osnovna cena na mesec 0,00 EUR
Polnjenje Cene se lahko razlikujejo glede na operaterja polnilne postaje. Preverite veljavne cene v aplikaciji MINI Charging, še preden začnete s polnjenjem.

Roaming

Države
(Kliknite za ogled cen za polnjenje v posamezni državi)
Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Italija, Luxembourg, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Švedska, Švica

Extras

Zaradi znižanja nemškega davka na dodano vrednost od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 so bile tarife prilagojene, kot sledi:
Nadomestna kartica
(od 1. 7. 2020 do 31.12.2020)
7,13 EUR
Nadomestna kartica
(od 1. 1. 2021)
7,32 EUR

*Cenik in informacije o izdelku
Prenos

Vse cene vključujejo DDV.