1

Miks roheline elekter?

Elektrilise mobiilsuse tõeliselt kestlikuks kujundamiseks tuleb kindlasti pidada silmas väärtusahela iga osa. Laadimine on siin üks olulisemaid tegureid.

2

Taastuvate energiaallikate edendamine

MINI Charging edendab seega taastuvate energiaallikate kasutamist ja tagab, et iga laadimise kohta tarnitakse elektrivõrku tarbitud energiaga samaväärne kogus rohelist elektrit. See tarbitud energiakoguse võrdlus tehakse niinimetatud päritolutunnistuse abil.

3

Tsentraliseeritud süsteem

Päritolutunnistused on Euroopa rohelise elektri sertifikaatide tunnustatud vorm (nn Energy Attribute Certificates – EACd), millega tõestatakse, kuidas ja kus taastuvatest energiaallikatest voolu toodetakse. Seda kirjeldatakse seetõttu ka elektri „sünnitunnistusena“. Taastuvatest energiaallikatest pärineva elektri tootjad saavad lasta sõltumatutel registreerimisasutustel väljastada päritolutõendi teie toodetud ja võrku tarnitud elektrihulga kohta.

4

100% tuuleenergia

Partner Digital Charging Solutionsi ja ClimatePartneri abil tagatakse igal teenuses MINI Charging laadimiskorral, et vastav kogus oleks selle päritolutunnistusega korrelatsioonis ja tasaarveldatud. Selleks kasutatavad päritolutunnistused tagavad voolu tarne Euroopa tuulegeneraatoritest. Nii toetab MINI Charging ühte energiatootmise keskkonnasõbralikumaid mooduseid.

Valige tariif ja liituge kohe.