Roheline elekter laadimiseks

Elektrisõidukid saavad olla keskkonnasõbralikud vaid siis, kui nad toetavad taastuvate energiate kasutamist. Seetõttu teeme kõik, et muuta laadimised võimalikult jätkusuutlikuks.

Alustage

image

Miks roheline elekter?

Elektrilise mobiilsuse tõeliselt kestlikuks kujundamiseks tuleb kindlasti pidada silmas väärtusahela iga osa. Laadimine on siin üks olulisemaid tegureid.
image

Taastuvate energiaallikate edendamine

MINI Charging edendab seega taastuvate energiaallikate kasutamist ja tagab, et iga laadimise kohta tarnitakse elektrivõrku tarbitud energiaga samaväärne kogus rohelist elektrit. See tarbitud energiakoguse võrdlus tehakse niinimetatud päritolutunnistuse abil.
image

Tsentraliseeritud süsteem

Päritolutunnistused on Euroopa rohelise elektri sertifikaatide tunnustatud vorm (nn Energy Attribute Certificates – EACd), millega tõestatakse, kuidas ja kus taastuvatest energiaallikatest voolu toodetakse. Seda kirjeldatakse seetõttu ka elektri „sünnitunnistusena“. Taastuvatest energiaallikatest pärineva elektri tootjad saavad lasta sõltumatutel registreerimisasutustel väljastada päritolutõendi teie toodetud ja võrku tarnitud elektrihulga kohta.
image

Taastuvenergia

Koos oma partneritega hangime MINI Charging laadimiste päritolutunnistusi ja „kustutame“ neid (s.t märgime kasutatuks). Siin kasutatud päritolutunnistused tagavad, et vool tarnitakse võrku regeneratiivsetest kütusesüsteemidest. Sellega toetab MINI Charging keskkonnahoidlikke energiatootmise vorme.

Liituge täna ja nautige oma MINI sõidukit millal iganes, kus iganes

Alustage