Ekologická energie pro nabíjení

Elektromobily mohou být šetrné k životnímu prostředí pouze tehdy, pokud podporují využívání obnovitelných energií. Proto jsme se zavázali, že budou nabíjecí událostimaximálně udržitelné.

Pusťme se do toho

image

Proč ekologická energie?

Aby se stala elektromobilita skutečně udržitelnou, je potřeba zohlednit každý střípek v mozaice hodnotového řetězce. Nabíjení je v tomto případě jedním z nejdůležitějších faktorů.
image

Podpora energie z obnovitelných zdrojů

MINI Charging proto podporuje využívání energií z obnovitelných zdrojů a dbá na to, aby se při každém procesu nabíjení do energetické sítě dodalo jako ekologický proud takové množství elektrické energie, která se při takovém procesu spotřebuje. Tato kompenzace spotřebované energie probíhá právě prostřednictvím takzvaného dokladu o původu.
image

Centralizovaný systém

Doklady o původu patří v Evropě mezi ustálenou formu certifikování zelené elektřiny (tzv. certifikáty energetických vlastností – EAC), které dokládají, jak a kde se elektrická energie vyrábí z obnovitelných zdrojů. Označují se také jako „rodný list“ elektrické energie. Producenti energie z obnovitelných zdrojů si mohou nechat u nezávislých registračních orgánů vystavit doklady o původu pro množství elektrické energie, které vyrábějí a dodávají do sítě.
image

Obnovitelné zdroje

Ve spolupráci s našimi partnery získáváme pro nabíjení od MINI Charging doklady o původu a jednotlivě si je „odškrtáváme“ (tzn., že je označíme jako využité). Doklady o původy používané tímto způsobem jsou zárukou toho, že elektřina přivedená do energetické sítě pochází ze zařízení využívajících obnovitelná paliva. Tímto způsobem MINI Charging podporuje výrobu elektrické energie, která je šetrná k životnímu prostředí.

Přidejte se ještě dnes a nabíjejte svůj vůz MINI kdykoliv a kdekoliv

Pusťme se do toho