MINI Charging Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

Definīcijas

Turpmāk norādītie vārdi vai frāzes ar lielajiem sākumburtiem un katrs no tiem ar pēdiņām ir definēti termini, un tiem šajos Noteikumos un nosacījumos ir piešķirtas šādas nozīmes.

"Uzlādes pakalpojums": uzlādes pakalpojums ar nosaukumu "MINI Charging", ar kura palīdzību klients var atrast uzlādes stacijas, veikt uzlādi un saņemt rēķinu par uzlādes procesu.

"Uzlādes pakalpojuma konts": uzlādes pakalpojuma klienta konts.

"Uzlādes pakalpojuma klienta zona": uzlādes pakalpojuma klienta zona, kurā klients var apskatīt savu līgumu un uzlādes datus, kā arī rēķinus un konta iestatījumus.

"Maksas pakalpojuma līgums": līgums, kas noslēgts, pamatojoties uz šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem.

"Uzlādes karte": uzlādes pakalpojuma RFID karte, ar kuru klients var piekļūt un veikt uzlādi vairumā uzlādes staciju.

"Uzlādes lietotne": uzlādes pakalpojuma lietotne, ar kuru klients var piekļūt un veikt uzlādi vairumā uzlādes staciju.

"Uzlādes pakalpojuma tīmekļa vietne": uzlādes pakalpojuma tīmekļa vietne https://www.mini-charging.com, kurā klients var reģistrēt savu uzlādes pakalpojuma kontu.

"Maksas pakalpojuma tarifu lapa": maksas pakalpojuma tīmekļa vietne https://www.mini-charging.com/web/mini-lv/tariffs, kurā klients var apskatīt maksas pakalpojuma tarifus.

"Uzlādes pakalpojuma partneris": uzlādes staciju operatori, kurus klients var izmantot, lai uzlādētu elektromobiļus, izmantojot uzlādes pakalpojumu.

1. Uzlādes pakalpojums

1.1. Saskaņā ar šiem vispārējiem noteikumiem (“VN”) Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Vācija (“DCS”), sniedz klientam informācijas pakalpojumus un tehnoloģijas, lai piekļūtu MINI elektrisko un no elektrotīkla lādējamu (plug-in) hibrīdautomobiļu uzlādes infrastruktūrai saskaņā ar uzlādes pakalpojumu. Lai varētu izmantot uzlādes pakalpojumu, ir nepieciešams MINI Connected konts. Termins “klients” šajos VN attiecas uz visu dzimumu personām.

1.2. Šo vispārīgo noteikumu jaunāko versiju un informāciju par pieejamajiem tarifiem var atrast, lejupielādēt un izdrukāt no uzlādes pakalpojuma tīmekļa vietnes. Izmaiņas šajos vispārīgajos noteikumos vai jebkurā uz to pamata noslēgtajā uzlādes pakalpojumu līgumā, kā arī jebkuras izmaiņas ar klientu saskaņotajā tarifā, kas saistītas ar izmaiņām tiesību aktos, tiesu prakses izmaiņām vai tirgus apstākļiem, tiks paziņotas klientam teksta veidā ar skaidru atsauci uz attiecīgajām izmaiņām, izmantojot klienta norādīto e-pasta adresi saskaņā ar 2.2. punktu. Šīs izmaiņas stāsies spēkā, ja klients mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas pret tām neiebildīs. DCS paziņos klientam par šīm juridiskajām sekām šā termiņa sākumā. Iepriekš izklāstītā procedūra attiecas arī uz tarifu izmaiņām, par kurām panākta vienošanās ar klientu.

1.3. DCS sadarbojas ar uzlādes staciju operatoriem (turpmāk tekstā - Uzlādes pakalpojumu partneris). Uzlādes pakalpojumu partneru uzlādes stacijas tiek parādītas Uzlādes pakalpojumu tīmekļa vietnē, Uzlādes lietotnē un izmantojot papildu kanālus (turpmāk tekstā - "Avoti"), un tās tiek izceltas, lai tās atšķirtu no citām uzlādes stacijām, kas nav daļa no Uzlādes pakalpojumu tīkla. Dažos gadījumos šī informācija ir pieejama tikai pēc pieteikšanās.

1.4. Uzlādes pakalpojumi ietver

a) uzlādes pakalpojumu partneru uzlādes staciju (statiskas informācijas veidā) un noteiktas informācijas par šo uzlādes staciju izmantošanu (piemēram, pieejamība un cenas dinamiskas informācijas veidā) attēlošana Avotos. Uz šo informāciju attiecas 5.4. punktā izklāstītie ierobežojumi.

b) uzlāde Uzlādes pakalpojumu partneru uzlādes stacijās pēc autentifikācijas (sk. 6.1. punktu) kopā ar ikmēneša rēķinu, tostarp detalizētu pārskatu par visiem uzlādes procesiem.

1.5. Sīkāka informācija par uzlādes pakalpojumu un informācija par šo pakalpojumu izmantošanu ir izklāstīta Uzlādes pakalpojumu tīmekļa vietnē.

1.6. Pašlaik Vācija negarantē, ka uzlādes punktu operatoru piedāvātie uzlādes un norēķinu risinājumi, kas atbilst kalibrēšanas tiesību aktiem, būs pieejami visā valstī. Savā pakalpojumā mēs izmantojam uzlādes punktu operatoru sniegtos datus. Dažos gadījumos tas, cita starpā, var radīt neatbilstības uzlādes un rēķinu summās. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums ir kādi jautājumi.

2. Līguma noslēgšana un pasūtīšana

2.1. Klients var pasūtīt uzlādes pakalpojumu uzlādes tīmekļa vietnē. Tiek piemērota tā VN versija, kuru klients skaidri akceptē, pasūtot uzlādes pakalpojumu vai vēlāk. DCS ir tiesīgs piedāvāt klientam papildu pakalpojumus, piemēram, īpašus nosacījumus piekļuvei uzlādes stacijām vai piekļuvi uzlādes stacijām no trešo personu uzlādes punktu operatoriem (“Komplekti”). Šo VN prasības attiecas arī uz šiem Komplektiem.

2.2. Klienti ar MINI Connected kontu var reģistrēties MINI Charging pakalpojumiem tīmekļa vietnē www.mini-charging.com, iesniedzot savu adresi un samaksas informāciju. Šos datus būs iespējams labot vai atjaunināt vēlāk MINI Charging klienta konta sadaļā vai ar klientu apkalpošanas dienesta palīdzību. Klientiem, kuri vēl nav reģistrējušies MINI Connected kontā, jāizveido šis konts pirms reģistrācijas MINI Charging pakalpojumiem.

2.3. Visa informācija, kas tiek iesniegta klienta kontā, piemēram, maksājumu informācija, adreses dati un e-pasta adreses, tiek automātiski aizsargāta ar modernām šifrēšanas metodēm, piemēram, SSL protokolu (drošligzdu slānis).

2.4. Maksājumu var veikt ar kredītkarti vai citu maksājumu veidu, ko klients izvēlas reģistrācijas procesā.

2.5. Ja ir pietiekama kredītspēja, biznesa klientiem ir arī iespēja maksāt par maksas pakalpojumiem ar bankas pārskaitījumu, pamatojoties uz izsniegtajiem rēķiniem. Lai to izdarītu, biznesa klientam ir jāiesniedz pieteikums par maksājumu ar rēķinu un jānosūta DCS reģistrācijas apliecības vai līdzīgu oficiālu apliecinošu dokumentu kopija. Ir iespējams pieprasīt izrakstīt rēķinu reģistrācijas procesa gaitā vai sazinoties ar klientu apkalpošanas centru. Par biznesa klientiem uzskata tikai uzņēmējus un citus uzņēmumus, kas ir uzlādes pakalpojuma klienti.

2.6. Uzlādes pakalpojuma līguma piedāvājums un noslēgšana

a) DCS iesniedz saistošu piedāvājumu par uzlādes pakalpojumu sniegšanu. Tiklīdz klients, kuram ir MINI Connected konts, ir reģistrējies uzlādes klientu zonā un skaidri piekritis VDN, uzlādes pakalpojumu var pasūtīt. Pasūtīšanas process ir aprakstīts arī uzlādes pakalpojuma tīmekļa vietnē.

b) Klients var labot ievades kļūdas, reģistrācijas procesa laikā noklikšķinot uz "atpakaļ" un labojot ievadītos datus. Pirms pasūtījuma apstiprināšanas klientam jo īpaši tiek sniegta informācija par uzlādes pakalpojumiem piemērojamām cenām.

c) Pēc uzlādes pakalpojuma pasūtījuma procesa pabeigšanas klients e-pastā saņem pasūtījuma apstiprinājumu kopā ar informāciju par attiecīgo tarifu, klienta pieņemtajiem VN un informāciju par atteikuma tiesībām (sk. 2.7. punktu).

d) Līgums par uzlādes pakalpojumiem tiek noslēgts pēc pasūtījuma procesa pabeigšanas.

e) DCS glabā uzlādes līguma saturu, un klients to var iegūt vai saglabāt uzlādes pakalpojuma klientu zonā uzlādes pakalpojuma tīmekļa vietnē.

2.7. Maksas pasākumu piedāvājums un pabeigšana

f) DCS ļauj klientiem uzlādēt elektromobiļus uzlādes pakalpojuma partnera uzlādes stacijā. Lai veiktu uzlādi, klientam ir nepieciešams uzlādes pakalpojuma līgums.

g) Lai veiktu uzlādi uzlādes stacijā, klientam, izmantojot uzlādes lietotni, uzlādes karti vai citu autentifikācijas līdzekli, jāpierāda, ka viņš ir pilnvarots veikt uzlādi.

h) Klients var noteikt uzlādes pasākuma sākumu un beigas, izmantojot uzlādes pakalpojumā un uzlādes stacijā pieejamo un paša izvēlēto avotu.

i) Uzlādes cena ir atkarīga no pieejamā tarifa vai klienta izvēlētā tarifa. Dažās valstīs un attiecībā uz klienta izvēlētajiem tarifiem maksa par uzlādi atkarībā no lietošanas var atšķirties atkarībā no attiecīgās uzlādes stacijas (sk. 7.1. punktu). Šajā tarifu sistēmā klientam uzlādes lietotnē tiek parādītas uzlādes stacijā piemērojamās cenas - pēc tam, kad viņš ir pieteicies ar saviem piekļuves datiem. Neatkarīgi no 5.4. punkta DCS uzņemas atbildību par norādīto cenu precizitāti. Klientam, kuram ir attiecīgs tarifs, ir pienākums pirms uzlādes uzzināt aktuālās cenas, izmantojot uzlādes lietotni.

2.8. Valodas

Uzlādes līgums tiek noslēgts latviešu valodā. Šo VN tulkojumi citās valodās ir tikai informatīvos nolūkos un nav juridiski saistoši.

2.9. Tiesības atteikties no līguma

Klientam ir tiesības atteikties no līguma četrpadsmit dienu laikā, ja viņš ir patērētājs.

Ar šo klients tiek informēts par savām atteikuma tiesībām:

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības atteikties no līguma 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu.

Atteikuma termiņš beidzas 14 dienas pēc līguma noslēgšanas dienas.

Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlīne, Vācija, tālr.: +37167875099, e-pasts: lv@mini-charging.com) par savu lēmumu atteikties no šā līguma, nosūtot nepārprotamu paziņojumu (piemēram, vēstuli, faksu vai e-pastu). Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu (Pielikums Nr.1), bet tas nav obligāti.

Lai atteikuma termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu jūs nosūtīsiet pirms atteikuma termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Šādu atmaksāšanu mēs veiksim, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien jūs neesat skaidri piekritis to darīt citādi. Jebkurā gadījumā jums šādas atmaksāšanas rezultātā nebūs jāmaksā nekāda maksa.

Ja jūs esat pieprasījis sākt pakalpojumu sniegšanu elektrības piegādi atteikuma termiņa laikā, jūs maksāsiet tirgotājam samērīgu summu, kura salīdzinājumā ar pilnu līguma izpildi ir proporcionāla tam, kas ir izpildīts līdz brīdim, kad jūs mums paziņojāt par atteikšanos no šā līguma.

Informācijas par atteikuma tiesībām beigas

3. Uzlādes karte: Uzlādes kartes aktivizēšana un deaktivizēšana

3.1. Lai izmantotu uzlādes pakalpojumu, lielākajā daļā uzlādes staciju ir nepieciešama aktivizēta uzlādes karte. Ja klientam jau ir uzlādes karte, viņš to var aktivizēt reģistrācijas procesa laikā. Pretējā gadījumā DCS pa pastu nosūtīs klientam uzlādes karti aktivizēšanai. Uzlādes kartes tiek aktivizētas klienta kontā, ievadot kartes numuru un apstiprinot informāciju. Pēc tam klients saņem apstiprinājuma e-pastu. Uzlādes kartes aktivizēšana var ilgt līdz 24 stundām.

3.2. Dažās uzlādes stacijās autentifikācija ir iespējama tikai ar uzlādes lietotni, kas ir pieejama Apple Inc. App Store vai Google Play veikalā, un tajā ir QR kodu lasītājs. Autentifikācijai nepieciešams pieteikties, izmantojot pieteikšanās datus.

3.3. DCS joprojām ir uzlādes kartes īpašnieks. Klientam rūpīgi jāglabā sava uzlādes karte un pieteikšanās dati. Klientam nekavējoties jāinformē DCS par uzlādes kartes vai pieteikšanās datu nozaudēšanu vai zādzību (skatīt kontaktinformāciju 10. punktā). Turklāt klients var arī sazināties ar uzlādes pakalpojuma klientu apkalpošanas dienestu, lai deaktivizētu uzlādes karti. Rezerves kartes izsniegšana klientam rada papildu izmaksas (sk. piemērojamās cenas uzlādes pakalpojumu tīmekļa vietnes tarifa lapā).

4. Līguma termiņš un derīguma termiņš

4.1. Uzlādes pakalpojuma līgumam nav noteikta termiņa, un to var izbeigt jebkura no pusēm, par to rakstiski brīdinot vienu mēnesi iepriekš jebkura kalendārā mēneša beigās. Paziņojumu par līguma izbeigšanu var sniegt klienta konta zonā, nosūtot rakstisku paziņojumu vai e-pastu; tas neietekmē tiesības nekavējoties izbeigt līgumu pamatota iemesla dēļ.

4.2. Pēc līguma izbeigšanas uzlādes karte vairs nav derīga, un DCS to bloķēs.

4.3. Klientam var būt piemērojami atšķirīgi noteikumi un paziņošanas termiņi attiecībā uz papildu komplektiem, kurus klients ir rezervējis.

5. Uzlādes pakalpojuma izmantošana un pieejamība

5.1. Klients var iegūt plašāku informāciju par uzlādes pakalpojumu un tehnisko informāciju par tā izmantošanu un pieejamību uzlādes pakalpojuma tīmekļa vietnē. DCS sniedz pakalpojumus klienta dzīvesvietas valstī un papildu valstīs saskaņā ar 9. punktu.

5.2. Lai uzlādes pakalpojumu izmantotu vislabākajā iespējamajā veidā, nepieciešama uzlādes lietotnes pieejamība šim nolūkam piemērotā viedtālrunī un klienta reģistrācija ar viņa pieteikšanās datiem.

5.3. DCS cenšas paplašināt publiskās uzlādes infrastruktūras pieejamību un izmantošanu, izmantojot uzlādes pakalpojumu, un paplašināt uzlādes pakalpojumu partneru loku. Tomēr DCS nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju attiecībā uz pieejamību (pareizu darbību, elektroenerģijas piegādi vai pilnīgu uzlādi), kā arī klientam nav nekādu tiesību pieprasīt piekļuvi konkrētām uzlādes stacijām un/vai uzlādes iespējām. Jo īpaši nav tiesību saglabāt to pašu uzlādes pakalpojumu partneru uzlādes infrastruktūru.

5.4. DCS, ievērojot 5.5. punktu, nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz statiskās un/vai dinamiskās informācijas, kas tiek rādīta, izmantojot avotu (skatīt 1.4.a punktu), tostarp, bet ne tikai, informācijas par uzlādes stacijām un/vai to pieejamību, aktualitāti un/vai precizitāti. Klients īpaši atzīst, ka šādu informāciju sniedz trešās personas (piemēram, uzlādes pakalpojumu partneri). Neraugoties uz to, DCS izlases veidā pārbauda informācijas aktualitāti un/vai precizitāti, lai nepārtraukti uzlabotu savus pakalpojumus. Šīs informācijas pārraidīšana ir arī atkarīga no attiecīgo tīkla operatoru mobilo telefonu torņu uztveršanas, un to pasliktināt atmosfēras stāvoklis, topogrāfiskie apstākļi, transportlīdzekļa pozīcija un tuvumā esošie šķēršļi (piemēram, tilti, ēkas utt.).

5.5. Atkarībā no izvēlētā tarifa un attiecīgās valsts maksa par uzlādes sesijas izmantošanu var atšķirties katrā atsevišķā uzlādes stacijā. (sk. 7.1. punktu). Šādā tarifu sistēmā uzlādes lietotnē klientam tiek parādītas pašreiz spēkā esošās cenas attiecīgajā uzlādes stacijā, ja klients ir pieteicies ar saviem pieteikšanās datiem. Atkāpjoties no 5.4. punkta, DCS garantē, ka parādītās cenas ir precīzas. Klientiem, uz kuriem attiecas tāds tarifs, ir pienākums pašiem iepazīties ar spēkā esošajām cenām pirms uzlādes procesa sākšanas.

5.6. Uzlādes pakalpojumus, kas tiek piedāvāti saskaņā ar šiem VN, drīkst izmantot tikai MINI zīmolu transportlīdzekļu uzlādei.

5.7. Klienti var atļaut saviem ģimenes locekļiem vai darbiniekiem izmantot uzlādes pakalpojumus (jo īpaši nododot uzlādes karti) ar nosacījumu, ka klients par šādu izmantošanu neiekasē maksu un ka uzlādes pakalpojumi tiek izmantoti tikai paša klienta transportlīdzekļa uzlādei. Pirms šādas izmantošanas klientam ir jāinformē lietotājs par pareizu kārtību, kas jāievēro uzlādes stacijās. Jebkurai citai uzlādes pakalpojumu izmantošanai, ko veic trešās personas, ir nepieciešama iepriekšēja DCS piekrišana. Klients nedrīkst izmantot maksas pakalpojumus nelikumīgiem mērķiem vai ļaut trešajām personām to darīt.

5.8. Klientam ir stingri jāievēro uzlādējamā transportlīdzekļa un jebkura izmantotā aprīkojuma vai piederumu (piemēram, uzlādes kabeļa) lietošanas instrukcijas, kā arī visi norādījumi par šo uzlādes staciju izmantošanu un uzlādes punktu operatoru noteikumi un nosacījumi, kas ir izvietoti uzlādes stacijās. Stingri aizliegts izmantot uzlādes kabeļus vai citas iekārtas vai piederumus, kas (i) nav sertificēti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, CE sertifikāts), (ii) nav apstiprināti attiecīgajam automobilim vai attiecīgajam uzlādes pakalpojumu partnerim saskaņā ar uzlādes stacijās izvietotajām instrukcijām vai (iii) ir bojāti. Klients nodrošina, ka katrs uzlādes pakalpojuma lietotājs, veicot uzlādi uzlādes stacijā, izmanto nepieciešamās prasmes un ievēro piesardzību.

5.9. Nedrīkst izmantot uzlādes stacijas, kurās parādās trauksmes ziņojums vai tiek ziņots par problēmu, vai kuras ir acīmredzami bojātas. Tā vietā klients tiek lūgts informēt DCS (sk. kontaktinformāciju 10. punktā).

5.10. Klients ir atbildīgs par jebkādiem paša nodarītiem zaudējumiem, kas radušies, nepareizi vai neatbilstoši lietojot jebkuru uzlādes staciju, uzlādes karti vai uzlādes lietotni kā autentifikācijas ierīci, vai nepareizi vai neatbilstoši veicot uzlādes procesu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

5.11. Lai jūs varētu piekļūt saviem klienta un līguma datiem, izmantojot jūsu automobiļa ražotāja nodrošināto lietotni vai attiecīgo transportlīdzekļa galveno ierīci, ciktāl tas ir nepieciešams šā līguma izpildei, DCS apņemas nodrošināt šim nolūkam nepieciešamos datus, lai automobiļa ražotājs tos varētu iegūt, izmantojot saskarni.

6. Uzlādes process un autentifikācija; maksimālais uzlādes un dīkstāves laiks; traucējumi

6.1. Parasti klientu autentifikācija uzlādes pakalpojumu partneru uzlādes stacijās notiek, izmantojot uzlādes karti. Dažās uzlādes stacijās autentifikācija ir iespējama arī ar uzlādes lietotnes palīdzību vai var būt nepieciešama tās izmantošana. Tas jo īpaši attiecas uz uzlādes stacijām ar starpuzlādes simbolu. Katrai uzlādes stacijai pieejamās autentifikācijas metodes ir norādītas uzlādes lietotnē vai uzlādes pakalpojumu tīmekļa vietnē.

6.2. Maksimālais nepārtraukta pieslēguma laikposms vienai uzlādes stacijai nedrīkst pārsniegt 24 stundas vai līdzstrāvas uzlādes gadījumā – 4 stundas (maksimālais uzlādes un dīkstāves laiks). Turklāt klientam nekavējoties jāatbrīvo publiskās autostāvvietas vieta, tiklīdz uzlādes process ir pabeigts vai ir beidzies maksimālais stāvēšanas termiņš. Par izmaksām, kas var rasties DCS par maksimālā uzlādes vai dīkstāves un/vai stāvēšanas laika pārsniegšanu, kā arī soda naudām vai evakuācijas pakalpojumu izmantošanu nelikumīgas novietošanas stāvvietā dēļ, klientam tiks izrakstīts rēķins.

6.3. DCS informē, ka uzlādes staciju darbības traucējumi var rasties nepārvaramas varas apstākļu dēļ, tostarp streiku, lokautu un oficiālu rīkojumu dēļ, kā arī tehnisku un citu pasākumu dēļ, kas jāveic iekārtām, lai tās darbotos pareizi vai lai uzlabotu pakalpojumu (piemēram, apkope, remonts, sistēmu programmatūras atjauninājumi). Traucējumus var izraisīt arī īslaicīgs jaudas trūkums, ko izraisa maksimālais izmantojums.

6.4. Ciktāl elektroenerģijas piegādes traucējumi un/vai anomālijas rodas tīkla darbības traucējumu (tostarp savienojuma ar tīklu) dēļ, DCS tiek atbrīvota no attiecīgajām saistībām, kas izriet no uzlādes pakalpojuma. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad DCS pārtrauc piegādi bez pamatojuma. Pēc pieprasījuma DCS bez nepamatotas kavēšanās sniedz klientam informāciju par šo nelabvēlīgo notikumu un tā rašanās iemesliem, ciktāl DCS rīcībā ir šāda informācija vai ciktāl šādu informāciju var darīt pieejamu ar saprātīgām pūlēm.

7. Maksa; cenu noteikšana

7.1. Maksu par uzlādes pakalpojumiem un to izmantošanu nosaka attiecīgais saskaņotais tarifs, un parasti to var veidot šādi:

j) fiksēta mēneša pamatmaksa (atkarībā no saskaņotā tarifa; dažos tarifos mēneša pamatmaksa jau var ietvert maksu par lietošanu (vienotas likmes tarifi), un

k) jebkādi maksājumi, kuru pamatā ir faktiskais izmantojums par atsevišķiem uzlādes procesiem uzlādes pakalpojumu partneru uzlādes stacijās (atkarībā no saskaņotā tarifa), iespējamās darījumu maksas un iespējamās viesabonēšanas maksas par uzlādes procesiem viesabonēšanas tirgos.

Pašreizējās cenas par atsevišķiem tarifiem ir norādītas cenrādī tīmekļa vietnē vai lietotnē sadaļā "Juridiskie jautājumi" > "Cenrādis". Pirms uzlādes uzsākšanas pārbaudiet attiecīgās cenas uzlādes lietotnē. Pašlaik spēkā esošās cenas uzlādes procesam attiecīgajā uzlādes stacijā klientam tiek parādītas uzlādes lietotnē, ja klients ir pierakstījies ar saviem datiem. Mainīgo tarifu gadījumā DCS ir tiesības koriģēt cenas atbilstoši uzlādes stacijas faktiskajam izmantojumam, kas stāsies spēkā nākotnē. Klientiem, uz kuriem attiecas tāds tarifs, ir pienākums pašiem iepazīties ar spēkā esošajām cenām pirms uzlādes procesa sākšanas.

7.2. Ikmēneša bāzes maksa tiks iekasēta tikai pēc tam, kad būs noslēgts uzlādes pakalpojuma līgums, vai - tarifa maiņas gadījumā - pēc tam, kad DCS būs aktivizējusi šādu tarifa maiņu, un pēc tam proporcionāli par atlikušo pirmā mēneša daļu.

7.3. Par katru uzlādes procesu no tā sākuma (t. i., kad kontaktdakša tiek ievietota uzlādes punktā) līdz beigām (t. i., kad kontaktdakša tiek izvilkta no uzlādes punkta) tiks iekasēti maksājumi, kas balstīti uz faktisko izmantošanu, pamatojoties uz attiecīgajā valstī vai attiecīgajā uzlādes stacijā spēkā esošajām cenām. Sīkāka informācija par viesabonēšanas cenām ir atrodama attiecīgā tarifa cenrādī vai uzlādes pakalpojuma tīmekļa vietnē. Maksa par uzlādes procesiem tiks iekasēta atbilstoši attiecīgā tarifa cenrādī norādītajai cenai.

7.4. Visas cenas iekļauj PVN. Informācija par attiecīgajam klienta tarifam piemērojamajām cenām tiek nosūtīta pie līguma noslēgšanas klientam pa e-pastu (skatīt 2.5c punktu).

7.5. Ja jebkurā partneru uzlādes stacijā ir norādītas cenas, šīs cenas var atšķirties no līgumā ar klientu noteiktajām cenām; piemēro tikai tās cenas, par kurām vienojies klients un DCS.

Ja tiek piemērota mainīgo tarifu sistēma, DCS no klienta iekasē maksu (par faktisko izmantošanu), kas uzlādes aplikācijā parādās par attiecīgo uzlādes staciju uzlādes procesa sākumā.

7.6. Cenas ārzemēs (viesabonēšana) var atšķirties no cenām, kas norādītas līguma noslēgšanas brīdī. Klientam ir pienākums  iepazīties ar piemērojamajiem noteikumiem, pirms uzsākt lādēšanu ārzemēs. Šādos gadījumos netiek piemērots pienākums sniegt informāciju un paziņojumu saskaņā ar šo VN 1.2. punktu un neiestājas tajā paredzētās tiesiskās sekas.

Veicot uzlādi ārzemēs, DCS var būt jāmaksā citā valūtā, nevis Lielbritānijas valūtā (ārvalstu valūta). Lai klientam pēc iespējas atvieglotu norēķinu veikšanu ārvalstu valūtā, DCS ir tiesības konvertēt debitoru parādus ārvalstu valūtā Lielbritānijas valūtā un pieprasīt no klienta šo konvertēto summu ārvalstu valūtas vietā. Ja uzlādi veic ārvalstu valūtā, konvertācija tiek veikta, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas noteikto eiro atsauces maiņas kursu, kas ir spēkā iepriekšējās bankas darba dienas beigās pirms uzlādes, un klients to var noskaidrot šeit:

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7.7. DCS patur tiesības noteiktos laika periodos un noteiktām uzlādes stacijām samazināt cenas esošajiem un/vai jauniem līgumiem (sk. 7.1.b punktu) (īpašie piedāvājumi).

7.8. Tarifa maiņai ir nepieciešama attiecīga vienošanās starp pusēm; klients var pieteikties tarifa maiņai tiešsaistē uzlādes pakalpojumu tīmekļa vietnē.

8. Rēķinu izrakstīšanas un maksāšanas nosacījumi

8.1. Klients uzlādes pakalpojuma tīmekļa vietnē, izmantojot klientu zonu, var saņemt ikmēneša rēķinus, kuros ir norādīts uzlādes procesu saraksts attiecīgajā rēķina periodā ar informāciju par datumu, vietu un ilgumu. Klientam tiks paziņots pa e-pastu, ja ir pieejams jauns rēķins.

8.2. Izmaksas, kas radušās kalendārajā mēnesī, tiek iekasētas, izmantojot reģistrācijas procesā izvēlēto maksājuma metodi klienta kontā nākamā kalendārā mēneša ceturtajā darba dienā. Uzņēmumu klientiem, kas maksā saskaņā ar rēķinu (sk. 2.4. punktu), 14 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas jāpārskaita summa uz rēķinā norādīto kontu. Lai gan DCS parasti cenšas izrakstīt rēķinu par maksas pakalpojumiem nākamajā kalendārajā mēnesī, tā to nevar garantēt (piemēram, tāpēc, ka uzlādes pakalpojumu partneri novēloti izraksta rēķinus DCS).

8.3. Klients var ieskaitīt DCS prasījumus tikai tad, ja klienta pretprasība ir neapstrīdama, balstīta uz atteikšanos no šī līguma vai ja pastāv juridiski saistošs tiesību akts. Klients var aizturēt maksājumus tikai tad, ja to pamatā ir prasījumi, kas izriet no maksas pakalpojumu līguma.

8.4. Ja klients kavē maksājumus, DCS ir tiesīga bloķēt klienta uzlādes pakalpojuma izmantošanu.

9. Starptautiskā viesabonēšana

Pamatojoties uz uzlādes līgumu, klients var izmantot uzlādes karti vai uzlādes lietotni arī citās valstīs, kas nav viņa dzīvesvietas valsts. Pašreizējais valstu saraksts ir pieejams uzlādes pakalpojuma tīmekļa vietnē.

10. Kontakti

Ja jums ir vispārīgi jautājumi par produktu, rēķiniem, klientu līgumiem vai uzlādes kartēm, kā arī tehniskas problēmas, jo īpaši uzlādes procesa laikā, varat sazināties ar mums, izmantojot uzlādes pakalpojuma tīmekļa vietnē norādītās iespējas.

11. Garantija

11.1. Tiek piemēroti likumā noteiktie garantijas noteikumi.

12. Atruna

12.1. Parastas neuzmanības gadījumā DCS ir atbildīgs tikai tad, ja tas ir pārkāpis būtiskas līgumsaistības (būtiskas līgumsaistības), piemēram, tādas, kuras tiek uzskatītas par īpaši uzliktām DCS, pamatojoties uz uzlādes pakalpojuma līguma saturu un mērķi, vai tādas, kuru izpilde ļauj pienācīgi izpildīt uzlādes pakalpojuma līgumu un uz kuru ievērošanu klients var pienācīgi paļauties. Šāda atbildība ir ierobežota līdz tipiskam kaitējumam, ko var paredzēt uzlādes pakalpojuma līguma noslēgšanas brīdī.

12.2. DCS likumīgo pārstāvju, aģentu un darbinieku personiskā atbildība par kaitējumu, kas radies viņu parastas neuzmanības dēļ, arī ir ierobežota iepriekšējā punktā aprakstītajā apmērā.

12.3. Tas neietekmē DCS atbildību gadījumā, ja ir notikusi ļaunprātīga defekta neatklāšana vai ja tas izriet no garantijas uzņemšanās vai saskaņā ar tiesību aktiem par atbildību par precēm. Atbildības ierobežojumi neattiecas uz krāpniecisku nodomu, rupjas neuzmanības, nāves, miesas bojājumu vai veselības bojājumu gadījumā.

12.4. DCS nav uzlādes staciju operators un nav atbildīgs kā operators. Klients apzinās, ka elektroenerģijas piegādes traucējumu vai anomāliju gadījumā, kas radušies elektrotīkla darbības traucējumu dēļ (ieskaitot pieslēgumu elektrotīklam), var rasties pretenzijas pret sadales tīkla operatoru; DCS pēc pieprasījuma nodos un cedēs prasības un tiesības vērsties pret sadales tīkla operatoru saistībā ar klientam nodarītajiem zaudējumiem.

13. Informācija par datu aizsardzību

13.1. DCS nopietni izturas pret pakalpojumu lietotāju personas datu aizsardzību un, apstrādājot personas datus, ievēro lietotāju privātumu.

13.2. Papildu informāciju par datu apstrādi, datu aizsardzību un datu drošību var atrast privātuma politikā.

14. Jurisdikcijas vieta, mediācija un piemērojamie tiesību akti

14.1. Uz maksas pakalpojumu līgumu, kā arī uz jebkurām tiesiskajām attiecībām, kuru pamatā ir šie Vispārīgie noteikumi, attiecas Vācijas tiesību akti; Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem nav piemērojama. Ja klients ir patērētājs, tās valsts obligātie patērētāju tiesību aizsardzības noteikumi, kurā ir klienta pastāvīgā dzīvesvieta, ir noteicošie attiecībā pret Vācijas tiesību aktiem, ja tie ir klientam labvēlīgāki.

14.2. Izņēmuma jurisdikcijas vieta visām prasībām, kas izriet no publisko tiesību attiecībām ar uzņēmējiem vai korporācijām, ir Minhene, Vācija. Ja klients ir patērētājs un viņa dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta ir Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) vai Šveicē, viņš var celt prasību arī dzīvesvietas valstī. DCS prasības pret patērētāju var celt tikai patērētāja dzīvesvietas valstī.

14.3. Eiropas Komisija nodrošina strīdu izšķiršanas platformu tiešsaistē, kurai var piekļūt šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ja vēlaties vērst mūsu uzmanību uz kādu jautājumu, lūdzu, sazinieties ar mums.

14.4. DCS nepiedalīsies strīdu izšķiršanas procedūrās patērētāju šķīrējtiesā, un tas arī nav tās pienākums.

Jaunākā versija: 2021. gada decembris


1. pielikums: Parauga atteikuma veidlapa

Atteikuma veidlapas paraugs

(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)

Adresāts:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 Minhene, Vācija

e-pasts: lv@mini-charging.com

Es/mēs (*) paziņoju/paziņojam, ka es/mēs (*) vēlos/vēlamies atteikties no manis/mūsu (*) noslēgtā līguma par šādu pakalpojumu sniegšanu:

Līgumā norādītais uzlādes pakalpojuma numurs

Pasūtīts

 Patērētāja(-u) nosaukums/vārds

 Patērētāja(-u) adrese

 Patērētāja(-u) paraksts (tikai tad, ja šī veidlapa tiek sniegta drukātā formā)

Datums

(*) Nevajadzīgo svītrot.