Augstie standarti, pēc kādiem jūs novērtējat mūsu produktus un pakalpojumus, nosaka, kā mēs rīkojamies ar jūsu datiem. Mūsu mērķis ir izveidot un uzturēt pamatu uzticamām darījumu attiecībām ar saviem klientiem un potenciālajiem klientiem. Jūsu personas datu konfidencialitāte un integritāte ir viens no primārajiem tematiem mūsu uzmanības lokā.

Kurš ir atbildīgs par datu apstrādi?

Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Vācija (“DCS”), nodrošina klientam MINI Charging pakalpojums kā datu pārzinis un ir atbildīga par saistīto datu apstrādi.

Kādus jūsu datus mēs apstrādājam, kādam nolūkam un cik ilgi dati tiek glabāti?

Saistībā ar MINI Charging līguma noslēgšanu un MINI Charging sniegšanu vāktie personas dati tiek apstrādāti, lai varētu noslēgt līgumu, ļautu klientam izmantot MINI Charging pakalpojums (piemēram, uzlādi uzlādes stacijā) un izrakstīt klientam rēķinu par MINI Charging pakalpojums (ES Vispārīgā datu aizsardzības regula “VDAR”, 6(1)(b) pants).

Līgumu slēgšana

Saistībā ar MINI Charging pakalpojums līguma slēgšanu tiek apstrādātas šādas datu kategorijas:

  • kontaktinformācija (piemēram, uzvārds, vārds, adrese, e-pasta adrese);
  • konta dati (piemēram, MINI Charging pakalpojums pierakstīšanās konts, maksājuma detaļas);
  • automašīnas dati (šasijas numurs).

Līguma dati tiek automātiski dzēsti, kad izbeidzas MINI Charging pakalpojums līgums; finanšu darījumi tiek dzēsti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc 10 gadiem.

Pakalpojumu sniegšana

Lai DCS varētu sniegt MINI Charging pakalpojums, tiek apstrādāta šāda (iespējams, personīga) informācija (VDAR 6(1)(b) pants):

  • individuāls identifikācijas numurs, kas tiek piešķirts attiecīgajai MINI Charging pakalpojums kartei klienta izmantotajā autentifikācijas ierīcē uzlādes stacijā;
  • uzlādes datu uzskaite, kas atspoguļo klienta veiktās uzlādes gadījumus;
  • uzlādes stacijas atrašanās vieta, kurā notiek uzlāde, un klienta atrašanās vieta attēlojot karti, lai atvieglotu orientēšanos un nodrošinātu pareizas adreses (atrašanās vieta tikai tādā mērā, kā tiek piedāvāts e-maršruta pakalpojums, un tikai tad, ja klients ir aktivizējis GPS funkciju MINI lietotnē);
  • visi citi uzlādes procesā vāktie dati.

DCS nevar sniegt jums attiecīgo pakalpojumu, ja šie dati nav iesniegti un netiek apstrādāti. Apstrādātie personas dati tiek automātiski dzēsti pēc 90 dienām, ja vien tie nav vajadzīgi ilgāk konkrēta pakalpojuma sniegšanai.

Klienta transportlīdzekļa datu sniegšana ir nepieciešama, lai mūsu pakalpojumu sniedzējs pareizi veiktu rēķinu izrakstīšanas procesu. VIN ir nepieciešams, lai identificētu atbilstošās līgumattiecības.

MINI Charging pakalpojums līguma izpildes ietvaros mēs piesaistām apakšuzņēmējus.

Produkta kvalitātes nodrošināšana, jaunu produktu izpēte un attīstība

Papildus parastai MINI Charging pakalpojums sniegšanai vāktie dati tiek apstrādāti DCS piedāvātā MINI Charging pakalpojums kvalitātes nodrošināšanas nolūkā un jaunu saistītu DCS pakalpojumu attīstīšanai. Šīs apstrādes darbības atbilst DCS un Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft · Petuelring 130 · 80809 Minhene (BMW AG) likumīgajām interesēm, lai nodrošinātu mūsu klientiem augstākos standartus esošajiem pakalpojumiem un izpildītu mūsu klientu vēlmes, izstrādājot jaunus pakalpojumus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Lai aizsargātu mūsu klientu privātumu, apstrādātie dati tiek apstrādāti tikai tādā formātā, pēc kura nav iespējams identificēt konkrētu klientu. Turklāt kontaktinformācija tiek izmantota, lai nosūtītu tiešo mārketingu par mūsu pašu DCS līdzīgiem pakalpojumiem vai produktiem (VDAR 6(1)(f) pants). Ar klientu sazināsies pa e-pastu vai lietotni. Jebkurā laikā klientam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi šādas reklamēšanas nolūkā, izmantojot tālāk norādītās opcijas.

Lai uzlabotu mūsu pakalpojumus, pierakstījušies lietotāji var novērtēt DCS tīkla uzlādes stacijas, komentēt tos vai augšupielādēt lietotāju radītu saturu uzlādes stacijā (turpmāk saukti – "vērtējumi"). DCS glabā šos vērtējumus kopā ar personas datiem un izmanto tikai mūsu pakalpojumu uzlabošanai.

DCS patur tiesības kopā ar klienta iniciāļiem parādīt vērtējumus vietnē, lietotnē un citos kanālos (turpmāk - "ārējās saskarnēs"), lai padarītu tos pieejamus citiem lietotājiem un uzlabotu pakalpojumu un klientu pieredzi. DCS var arī padarīt vērtējumus pieejamus DCS tīkla partneriem, lai tie tiktu parādīti viņu ārējās saskarnēs. Jebkura šāda DCS vai DCS tīkla partnera vērtējuma izmantošana tiek veikta tā, lai aizsargātu lietotāja datus anonīmā veidā, proti, izmantojot tikai lietotāja iniciāļus un bez citas personas informācijas, ja vien lietotājs nav iepriekš piekritis citai lietošanai.

Katram lietotājam ir iespēja jebkurā laikā dzēst savu vērtējumu uzlādes stacijā, izmantojot attiecīgās ārējās saskarnes iestatījumus.

Mēs arī analizējam jūsu lietotāju uzvedību mūsu mobilajās lietotnēs. Tas tiek darīts, lai pielāgotu mūsu pakalpojumu kvalitāti un lietotājam draudzīgu pakalpojumu sniegšanu atbilstoši mūsu klientu vēlmēm, arī mobilajām lietotnēm (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Tas atbilst DCS likumīgajām interesēm izpildīt pieaugošās klientu prasības. Jums ir iespēja jebkurā laikā iebilst pret šo apstrādi mūsu mobilajās lietotnēs.

Turpinājumā norādītās datu kategorijas tiek apstrādātas saistībā ar lietotāju uzvedību mūsu mobilajās lietotnēs.

Vispārīgs lietojums: Lietošanas sākums un beigas (datums un laiks), uzturēšanās ilgums, atsevišķu funkciju izmantošana, pogas un lapas skatījumi, meklēšanas darbības un meklēšanas vienumi, reklāmu, piemēram, kuponu kodu, izmantošana

Ar ierīci saistītie dati: Ierīces tips, operētājsistēma, valodas iestatījumi, laika joslas, atrašanās vieta, lietotņu iestatījumi, lietotņu darbības traucējumi un citas kļūdas

Atsevišķos gadījumos jūsu personas dati var tikt nosūtīti trešām personām. Tie ir IT pakalpojumu, loģistikas, telekomunikāciju, konsultāciju, klientu atbalsta un naudas iekasēšanas uzņēmumi. Tie var atrasties arī ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ), t.i. trešajās valstīs. Dažas trešās valstis Eiropas Komisija ir sertificējusi kā valstis, kurās datu aizsardzība ir salīdzināma ar EEZ standartu, izmantojot tā sauktos atbilstības lēmumus. Tomēr citās trešās valstīs, uz kurām var tikt nosūtīti personas dati, var nebūt vienādi augsts datu aizsardzības līmenis, jo trūkst tiesiskā regulējuma. Tādā gadījumā mēs nodrošinām atbilstošu datu aizsardzību. Tas ir iespējams, izmantojot saistošus uzņēmuma noteikumus, standarta līguma klauzulas, kuras izdevusi Eiropas Komisija, sertifikātus vai atzīstus ētikas kodeksus. Turklāt datu pārsūtīšana ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) pantu. 49. rindkopa 1. teikuma 1. punkta a) apakšpunkts VDAR, ja esat iepriekš devis šādu piekrišanu. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja vēlaties saņemt turpmāku informāciju par šo.

Reklāmas ziņojumi un tirgus izpēte pēc satura

Ja jūs esat atsevišķi sniedzis savu piekrišanu turpmākai jūsu personas datu izmantošanai, jūsu personas datus var izmantot piekrišanas apliecinājumā norādītajā apmērā, piemēram, mārketinga un/vai tirgus izpētes nolūkā, un atkarībā no situācijas – var atklāt trešajām personām (VDAR 6(1)(a) pants). Papildu informāciju var atrast attiecīgajā piekrišanas apliecinājumā, kuru var jebkurā laikā atsaukt.

Tiesisks pienākums

Turklāt DCS apstrādās personas datus, ja tai ir tiesisks pienākums to darīt (VDAR 13(1)(c) pants, 6(1)(c) pants). Piemēram, DCS var būt tiesisks pienākums atklāt personas datus valsts iestādēm vai citām trešajām personām.

Trešo personu pakalpojumi (Google Maps)

Lai nodrošinātu pareizu adreses ievadi, mēs esam savā tīmekļa vietnē ieintegrējuši pakalpojumu Google Maps no Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublina, D04 E5W5, Īrija), izmantojot API. Lai attēlotu saturu jūsu pārlūkā, Google ir jāsaņem jūsu IP adrese, citādi Google nevarēs sniegt jums šo iegulto saturu. Apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6 (1) (b) – mūsu leģitīmā interese nodrošināt līguma izpildi. Jūs varat deaktivizēt Google Maps pakalpojumu un tādējādi novērst datu nodošanu Google, deaktivizējot JavaScript savā pārlūkā. Tomēr mums jānorāda, ka šādā gadījumā jūs nevarat izmantot kartes attēlojumu mūsu lapās. No Maps saņemto informāciju Google var nodot trešajām personām, ja to pieprasa likums vai ja tādas trešās personas apstrādā šos datus Google vārdā. Papildu informācija par datu vākšanas nolūku un apjomu un to apstrādi, ko veic Google Maps, pieejama privātuma politikā. Tur jūs atradīsiet arī vairāk informācijas par savām tiesībām, kā arī iestatījumu iespējas sava privātuma aizsardzībai: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

Kam mēs pārsūtām jūsu personas datus?

Klientiem, kuri ir reģistrējušies pie mums ar "MINI ID", mēs nosūtām transportlīdzekļa datus (TRN), MINI ID un uzlādes līguma ID uz BMW AG neatkarīgi no piekrišanas, lai varētu veikt atbilstības pārbaudi, kas nepieciešama reģistrācijai un rēķina izrakstīšanai. Šī apstiprināšana tiek veikta regulāri līguma darbības laikā, lai pārliecinātos, ka dalības atļauja joprojām ir spēkā.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Mēs aizsargājam jūsu datus, izmantojot modernākās tehnoloģijas. Piemēram, tiek veikti šādi drošības pasākumi, lai aizsargātu jūsu personas datus pret nepareizu izmantošanu vai jebkāda cita veida nesankcionētu apstrādi:

  • personas datiem drīkst piekļūt tikai ierobežots skaits sankcionētu personu konkrētiem nolūkiem;
  • vāktie dati tiek pārsūtīti tikai šifrētā formātā;
  • turklāt piekļuve šīm IT sistēmām tiek pastāvīgi uzraudzīta, lai jau agrā stadijā konstatētu un novērstu nepareizu izmantošanu.

Mēs glabājam jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams attiecīgajam nolūkam. Ja dati tiek apstrādāti vairākiem nolūkiem, tie tiek automātiski dzēsti vai glabāti formātā, pēc kura tos nevar sasaistīt tieši ar jums, tiklīdz ir izpildīts pēdējais konkrētais nolūks

Sazināšanās ar mums, jūsu datu aizsardzības tiesības un jūsu tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības iestādē

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem, pieprasīt labot / dzēst vai ierobežot apstrādi, iebilst pret apstrādi, sazinoties ar DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Vācija, e-post dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Ja jūs uzskatāt, ka mēs nenopietni uztveram jūsu bažas vai sūdzības par datu apstrādi, jūs varat vērsties arī pie atbildīgās regulatīvās iestādes.

Ja datu apstrāde notiek saskaņā ar jūsu piekrišanu, jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā attiecībā uz nākotnes darbībām. Šajā nolūkā lūdzam sazināties ar DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Vācija, e-post dataprotection@digitalchargingsolutions.com


Jaunākā versija: 20.02.2024