1

Kādēļ «zaļā» elektrība?

Lai elektromobilitāti veidotu patiesi ilgtspējīgu, ir svarīgi ņemt vērā visus vērtību radīšanas ķēdes posmus. Viens no svarīgākajiem faktoriem šajā gadījumā ir uzlādēšana.

2

Atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana

Tādēļ MINI Charging veicina atjaunojamās enerģijas izmantošanu un nodrošina, ka katrā uzlādes reizē ekvivalentu patērētās enerģijas daudzumu ievada strāvas tīklā «zaļās» elektroenerģijas veidā. Šo patērētās enerģijas daudzuma harmonizēšanu nodrošina ar tā sauktajiem izcelsmes garantijas apliecinājumiem.

3

Centralizēta sistēma

Izcelsmes garantijas apliecinājumi ir Eiropā iedibināta zaļās elektroenerģijas sertifikātu forma (tā sauktie enerģijas atribūtu sertifikāti - EAC), kas apliecina, kā un kur elektroenerģija ir ražota no atjaunojamiem energoresursiem. Tāpēc tos dēvē arī par elektrības "dzimšanas apliecību". Elektroenerģijas ražotājiem, kas rada elektroenerģiju no atjaunojamajiem energoresursiem, neatkarīgas reģistrācijas iestādes var izsniegt šādas izcelsmes garantijas apliecinājumus par saražotās un tīklā piegādātās elektroenerģijas daudzumu.

4

100% vēja enerģija

Ar partneru Digital Charging Solutions un ClimatePartner starpniecību tiek nodrošināts, ka visos MINI Charging uzlādes procesos tiek saņemts un apstiprināts atbilstošs šo izcelsmes garantiju apliecinājumu daudzums. Šai nolūkā izmantotie izcelsmes apliecinājumi garantē Eiropas vēja ģeneratoru ražotās elektroenerģijas izmantošanu. Tādējādi MINI Charging atbalsta vienu no videi draudzīgākajiem elektroenerģijas ražošanas veidiem.

Izvēlieties tarifu un pievienojieties tūlīt.