1

Γιατί πράσινη ενέργεια;

Για να καταστεί η ηλεκτροκίνηση πραγματικά βιώσιμη, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη κάθε τμήμα της αλυσίδας αξίας. Η φόρτιση είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες.

2

Υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Συνεπώς, το MINI Charging προωθεί τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διασφαλίζει ότι για κάθε φόρτιση η ισοδύναμη ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται διοχετεύεται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ως πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η αντιστάθμιση της ποσότητας ενέργειας που καταναλώνεται επιτυγχάνεται μέσω των λεγόμενων Εγγυήσεων Προέλευσης.

3

Ένα κεντρικό σύστημα

Οι εγγυήσεις προέλευσης είναι η καθιερωμένη μορφή πιστοποιητικών πράσινης ενέργειας (τα λεγόμενα πιστοποιητικά ενεργειακών χαρακτηριστικών - EAC) στην Ευρώπη, τα οποία πιστοποιούν πώς και πού παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ως εκ τούτου, αναφέρονται επίσης ως το "πιστοποιητικό γέννησης" της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να έχουν αυτές τις Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδονται από ανεξάρτητους φορείς καταχώρισης για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν και διοχετεύουν στο δίκτυο.

4

100% αιολική ενέργεια

Οι συνεργάτες μας Digital Charging Solutions και ClimatePartner διασφαλίζουν ότι όλες οι εκδηλώσεις φόρτισης από το MINI Charging λαμβάνουν και "ακυρώνουν" (δηλ. χαρακτηρίζουν ως χρησιμοποιημένη) την αντίστοιχη ποσότητα Εγγυήσεων Προέλευσης. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης που χρησιμοποιούνται εδώ εγγυώνται ότι η ηλεκτρική ενέργεια από ευρωπαϊκές ανεμογεννήτριες τροφοδοτήθηκε στο δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, το MINI Charging υποστηρίζει έναν από τους πιο φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιλέξτε μια συνδρομή και εγγραφείτε τώρα.