100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια σε κάθε φόρτιση

Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι πλήρως φιλικά προς το περιβάλλον, μόνο όταν στηρίζουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τασσόμαστε υπέρ αυτής της προσπάθειας και φροντίζουμε κάθε διαδικασία φόρτισής σας να έχει όσο το δυνατόν χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Ας ξεκινήσουμε

image

Γιατί πράσινη ηλεκτρική ενέργεια;

Προκειμένου η ηλεκτροκίνηση να γίνει πραγματικά βιώσιμη, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η αλυσίδα αξιών. Η φόρτιση είναι ένας από τις πιο σημαντικούς παράγοντες για αυτό το βήμα.
image

Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η υπηρεσία MINI Charging προάγει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εγγυάται ότι η ενέργεια που καταναλώνεται από κάθε φόρτιση επιστρέφει στο δίκτυο ως πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η εξισορρόπηση της ενέργειας που καταναλώθηκε πραγματοποιείται μέσω των λεγόμενων εγγυήσεων προέλευσης.
image

Ένα συγκεντρωτικό σύστημα

Οι εγγυήσεις προέλευσης είναι η αναγνωρισμένη μορφή πιστοποιήσεων πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη (Energy Attribute Certificates ή EAC). Οι εν λόγω εγγυήσεις επικυρώνουν την παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορείτε να τα φανταστείτε ως πιστοποιητικά γεννήσεως του ρεύματος. Οι παραγωγοί ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να λάβουν πιστοποιήσεις προέλευσης για το ρεύμα που παράγουν και διοχετεύουν στο δίκτυο από μια ανεξάρτητη υπηρεσία έκδοσης.
image

100% αιολική ενέργεια

Στην Digital Charging Solutions και τη ClimatePartner σας εγγυόμαστε ότι όλες οι διαδικασίες φόρτισης που υπάγονται στην υπηρεσία MINI Charging διαθέτουν τις αντίστοιχες, επικυρωμένες εγγυήσεις προέλευσης. Οι εν λόγω εγγυήσεις προέλευσης διαπιστεύουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ευρωπαϊκές ανεμογεννήτριες. Η υπηρεσία MINI Charging στηρίζει με αυτόν τον τρόπο μια μορφή ενέργειας που συγκαταλέγεται στις πλέον φιλικές προς το περιβάλλον.

Λάβετε μέρος σήμερα και φορτίστε το MINI σας οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή

Ας ξεκινήσουμε