Πράσινη ηλεκτρική ενέργεια σε κάθε φόρτιση

Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι πλήρως φιλικά προς το περιβάλλον, μόνο όταν στηρίζουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τασσόμαστε υπέρ αυτής της προσπάθειας και φροντίζουμε κάθε διαδικασία φόρτισής σας να έχει όσο το δυνατόν χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Ας ξεκινήσουμε

image

Γιατί πράσινη ηλεκτρική ενέργεια;

Προκειμένου η ηλεκτροκίνηση να γίνει πραγματικά βιώσιμη, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η αλυσίδα αξιών. Η φόρτιση είναι ένας από τις πιο σημαντικούς παράγοντες για αυτό το βήμα.
image

Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η υπηρεσία MINI Charging προάγει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εγγυάται ότι η ενέργεια που καταναλώνεται από κάθε φόρτιση επιστρέφει στο δίκτυο ως πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η εξισορρόπηση της ενέργειας που καταναλώθηκε πραγματοποιείται μέσω των λεγόμενων εγγυήσεων προέλευσης.
image

Ένα συγκεντρωτικό σύστημα

Οι εγγυήσεις προέλευσης είναι η αναγνωρισμένη μορφή πιστοποιήσεων πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη (Energy Attribute Certificates ή EAC). Οι εν λόγω εγγυήσεις επικυρώνουν την παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορείτε να τα φανταστείτε ως πιστοποιητικά γεννήσεως του ρεύματος. Οι παραγωγοί ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να λάβουν πιστοποιήσεις προέλευσης για το ρεύμα που παράγουν και διοχετεύουν στο δίκτυο από μια ανεξάρτητη υπηρεσία έκδοσης.
image

Ανανεώσιμες πηγές

Οι συνεργάτες μας Digital Charging Solutions και ClimatePartner διασφαλίζουν ότι όλα τα συμβάντα φόρτισης από το MINI Charging λαμβάνουν και «ακυρώνουν» (δηλ. χαρακτηρίζουν ως χρησιμοποιημένη) την αντίστοιχη ποσότητα Πράσινης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι Πράσινες ηλεκτρικές ενέργειες που χρησιμοποιούνται εδώ εγγυώνται ότι η ηλεκτρική ενέργεια από ευρωπαϊκές μονάδες παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας τροφοδοτούνται στο δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, το MINI Charging υποστηρίζει πλήρως φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Λάβετε μέρος σήμερα και φορτίστε το MINI σας οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή

Ας ξεκινήσουμε