Οικολογική ενέργεια για περιόδους φόρτισης

Τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να είναι φιλικά προς το περιβάλλον μόνο αν στηρίζουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για αυτόν τον λόγο δεσμευόμαστε να κάνουμε κάθε περίοδο φόρτισης όσο το δυνατόν πιο βιώσιμη.

Ας ξεκινήσουμε

image

Γιατί οικολογική ενέργεια;

Προκειμένου η ηλεκτροκίνηση να γίνει πραγματικά βιώσιμη, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η αλυσίδα αξιών. Η φόρτιση είναι ένας από τις πιο σημαντικούς παράγοντες για αυτό το βήμα.
image

Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η υπηρεσία MINI Charging προάγει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εγγυάται ότι η ενέργεια που καταναλώνεται στις φορτίσεις επιστρέφει στο δίκτυο ως οικολογική ενέργεια. Αυτή η εξισορρόπηση της ενέργειας που καταναλώθηκε πραγματοποιείται μέσω των λεγόμενων εγγυήσεων προέλευσης.
image

Ένα συγκεντρωτικό σύστημα

Οι εγγυήσεις προέλευσης είναι η αναγνωρισμένη μορφή πιστοποιήσεων πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη (Energy Attribute Certificates ή EAC). Οι εν λόγω εγγυήσεις επικυρώνουν την παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορείτε να τα φανταστείτε ως πιστοποιητικά γεννήσεως του ρεύματος. Οι παραγωγοί ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να λάβουν πιστοποιήσεις προέλευσης για το ρεύμα που παράγουν και διοχετεύουν στο δίκτυο από μια ανεξάρτητη υπηρεσία έκδοσης.
image

Ανανεώσιμες πηγές

Μαζί με τους συνεργάτες μας προμηθευόμαστε εγγυήσεις προέλευσης για περιόδους φόρτισης από την υπηρεσία MINI Charging, τις οποίες «ακυρώνουμε» (δηλαδή χαρακτηρίζουμε ως χρησιμοποιημένες) μετά από φορτίσεις. Οι εγγυήσεις προέλευσης που χρησιμοποιούνται εδώ εγγυώνται ότι το δίκτυο επανατροφοδοτείται με ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο η υπηρεσία MINI Charging υποστηρίζει τις μορφές παραγωγής ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Λάβετε μέρος σήμερα και φορτίστε το MINI σας οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή

Ας ξεκινήσουμε