Grön el till laddningen

Elfordon är endast miljövänliga om de drivs av förnybar energi. Därför är ju fast beslutna att göra laddningen så hållbar som möjligt.

Kom igång

image

Varför grön el?

För att elfordon ska vara hållbara på riktigt är det viktigt att ta hänsyn till alla delar i värdekedjan. Laddningen är en av de viktigaste faktorerna för detta.
image

Främjande av förnybar energi

MINI Charging främjar användningen av förnybar energi och säkerställer att det för varje laddning finns motsvarande mängd el som förbrukats som grön el i elnätet. Denna kompensation av förbrukad energimängd sker via så kallade ursprungsgarantier.
image

Ett centraliserat system

Ursprungsgarantier är i Europa den etablerade formen av gröna certifikat (så kallade Energy Attribute Certificates – EACs) som intygar hur och var elen produceras från förnybar energi. De fungerar som elens ”födelseattest”. Elproducenter av förnybar energi kan använda dessa ursprungsgarantier för elmängden de producerar och går ut i nätet där den kan certifieras av oberoende registreringsorgan.
image

Förnybar energi

Tillsammans med våra partners köper vi ursprungsgarantier för laddningarna av MINI Charging och ”raderar” dessa (dvs. markerar dem som använda). De ursprungsgarantier som används här garanterar att elen kommer från förnybara bränslesystem som matats in i nätverket. På detta sätt stöder MINI Charging miljövänliga former av elproduktion.

Gå med idag och ladda din MINI var som helst, när som helst

Kom igång