**TODO** more tariff
  **TODO** more tariff
  1 rok bez základného poplatku s novým vozidlom značky MINI 1

  Active

  Pri tarife Active nabíjate za atraktívne pevné ceny. Jeden rok bez základného poplatku pre zákazníkov s novým vozidlom značky MINI. Objednajte si tarifu Active a ako noví zákazníci ušetríte ročný základný poplatok. 1

  Fixné poplatky

  Základný poplatok
  4,99 EUR / mesiac
  0,00 eur/mesiac na 12 mesiacov pre vaše úžitkové vozidlo MINI

  Domáce poplatky za nabíjanie

  Dobíjanie AC
  0,20 EUR / kWh
  Dobíjanie DC
  0,44 EUR / kWh
  IONITY
  0,79 EUR / kWh

  Doplnkové informácie

  Minimálne trvanie zmluvy 2
  dobu neurčitú
  Náhradná karta
  7,44 EUR

  Nabíjanie v zahraničí

  Flex

  Ceny mogą się różnić w zależności od operatora danej stacji ładowania. Przed rozpoczęciem ładowania prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi cenami w aplikacji MINI Charging-App.

  Fixné poplatky

  Základný poplatok
  0,00 EUR / mesiac

  Domáce poplatky za nabíjanie

  Dobíjanie AC
  Ceny závisia od príslušných prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Pred začatím nabíjania sa informujte o platných cenách.
  Dobíjanie DC
  Ceny závisia od príslušných prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Pred začatím nabíjania sa informujte o platných cenách.
  IONITY
  0,79 EUR / kWh

  Doplnkové informácie

  Minimálne trvanie zmluvy 2
  dobu neurčitú
  Náhradná karta
  7,44 EUR

  Nabíjanie v zahraničí

  Voliteľný balík(y), ktorý si môžete predplatiť po dokončení registrácie:

  IONITY Plus

  IONITY Plus
  Základný poplatok
  13,00 EUR / mesiac 
  Dobíjanie HPC
  0,30 EUR / kWh

  Počas 12 mesiacov získate zvýhodnené tarify na všetkých nabíjacích staniciach IONITY.

  *Ceny nabíjania v iných krajinách sa môžu líšiť a určujú sa vždy podľa cien platných v čase nabíjania, ktoré môžete vidieť v aplikácii.

  Všetky sadzby vrátane DPH.

  * Cenník a informačný list produktu
  Prevziať

  -

  1. Zákazníci s novým plne elektrickým vozidlom alebo vozidlom Plug-in-Hybrid zakúpeným u autorizovaného predajcu MINIalebo v predajni MINI, ktorí si prevezmú vozidlo po 19.1.2021, dostanú tarifu Active na rok bez základného poplatku (po registrácii pre tarifu Active). Táto ponuka platí jednorazovo pre konkrétne vozidlo a nie je možné ju preniesť na iné vozidlo alebo iného majiteľa. Po uplynutí doby odpustenia základného poplatku sa na vozidlo vzťahujú bežné podmienky tarify Active. Táto reklamná ponuka neplatí pre jazdené vozidlá.

  2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a ktorákoľvek zo zmluvných strán ju môže vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou ku koncu mesiaca.