A MINI Charging szolgáltatásra irányadó általános szerződési feltételek

1. MINI Charging

1.1. A jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF") értelmében a Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin (Németország) székhelyű Digital Charging Solutions GmbH („DCS”) az ügyfelek részére tájékoztatási szolgáltatást nyújt, valamint hozzáférési technológiát biztosít a MINI márkájú gépjárművekhez kapcsolódó, „MINI Charging” elnevezésű feltöltésiinfrastruktúra-szolgáltatáshoz („MINI Charging szolgáltatás"). A MINI Charging szolgáltatás igénybevételének feltétele az ingyenes MINI-fiók létrehozása. Az „ügyfél” kifejezés a jelen ÁSZF alkalmazásában minden személyt felölel, nemtől függetlenül.

1.2. A jelen ÁSZF legfrissebb verziója és az aktuális díjszabás megtalálható, letölthető és kinyomtatható a www.mini-charging.com webhelyről. A jelen általános üzleti feltételeknek, a MINI Charging ezen alapon kötött szerződéseinek a változásairól, valamint az ügyféllel elfogadott díjszabások jogszabályok, esetjog vagy piaci feltételek módosulása miatti bármely változásáról az ügyfelet azon e-mail-cím útján fogjuk értesíteni, amelyet az ügyfél adott meg a 2.2. pontnak megfelelően, szöveges formában, a vonatkozó változásokat megjelölő kifejezett hivatkozással. E változások az ügyfél – értesítés kézhezvételét követő egy hónapon belül közölt – tiltakozása hiányában lépnek hatályba. E jogkövetkezményekről a DCS ezen időszak kezdetekor tájékoztatja az ügyfelet. A fentiekben körülírt eljárás az ügyféllel kötött megállapodásban rögzített díjszabást érintő módosítások esetén is megfelelően irányadó.

1.3. A DCS a szolgáltatásait a töltőállomások üzemeltetőivel (a „MINI Charging Partnerekkel”) együttműködésben nyújtja. A MINI Charging Partnerek töltőállomásainak listája a www.mini-charging.com oldalon, az MINI Charging-alkalmazásban és egyéb csatornákon is megtalálható (a továbbiakban „Elsődleges Felületek”), és az elérhető töltőállomás-hálózat részét nem képező egyéb töltőállomásoktól való megkülönböztetés érdekében kiemeltük ezeket. Ez az információ részben csupán a tagjaink bejelentkezéshez kötött felületén érhető el.

1.4. A MINI Charging szolgáltatás az alábbiakat kínálja:

a) a MINI Charging Partner töltőállomások (statikus információként történő) megjelenítése, valamint tájékoztatás a MINI Charging Partnerek töltőállomásainak használatával (például a rendelkezésre állással és az árakkal) kapcsolatban (dinamikus információ formájában) az Elsődleges Felületeken.

b) azonosítást követően töltési lehetőség a MINI Charging Partnerek töltőállomásainál, valamint az összes töltési folyamat részletes áttekintését tartalmazó havi számlázás (az azonosításról a 6.1. pontban található bővebb tájékoztatás).

1.5. A MINI Charging szolgáltatásról és a szolgáltatás igénybevételéről szóló információ a www.mini-charging.com oldalon szerepel.

1.6. Németország jelenleg nem garantál országos szintű lefedettséget az olyan töltési és számlázási megoldások terén, amelyek megfelelnek a töltőállomás üzemeltetőire vonatkozó kalibrálási törvénynek. Szolgáltatásunk során a töltőállomás üzemeltetői által rendelkezésre bocsátott adatokat használjuk. Egyes esetekben ez többek között a töltési és számlázási összegekben megmutatkozó eltérésekhez vezethet. Kérdés esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

2. Szerződéskötés, megrendelés

2.1. Az ügyfelek a MINI Charging szolgáltatást a www.mini-charging.com oldalon rendelhetik meg. A MINI Charging szolgáltatás megrendelésének időpontjában az ügyfél által kifejezetten elfogadott (és a fenti 1.2. pontban foglaltak szerint időről időre módosítható) ÁSZF-változat az irányadó. A DCS az ügyfélnek további szolgáltatásokat kínálhat, pl. speciális feltételeket a töltőállomások megközelítéséhez vagy a töltőpontok elérését más töltőpont-üzemeltetőktől („csomagok“). Ezek a GTC intézkedések értelemszerűen az ilyen csomagokra érvényesek. 

2.2. Az MINI-fiókkal rendelkező ügyfelek a MINI Charging szolgáltatásra a www.mini-charging.com oldalon regisztrálhatnak a címük és a fizetési adataik egyidejű megadásával. Ezeket az adatokat a későbbiekben az ügyfélfiókban és az ügyfélszolgálaton egyaránt módosíthatják. Az MINI-fiókkal még nem rendelkező ügyfeleknek a MINI Charging szolgáltatásba történő regisztrációt megelőzően létre kell hozniuk egy MINI-fiókot.

2.3. Az ügyfélfiókba feltöltött minden adat – így a fizetési információk, a lakcímadatok és az e-mail-cím - korszerű titkosítás (például SSL [Secure Sockets Layer] biztonsági protokoll) révén automatikus védelmet élvez.

2.4. A fizetés hitelkártyával vagy a MINI Charging szolgáltatás igénybe vevője részére a regisztrációs folyamat során felkínált egyéb fizetési módozatokkal lehetséges. Megfelelő hitelképességgel rendelkező üzleti ügyfeleink számlás fizetési mód esetén a díjakat banki átutalással is kiegyenlíthetik. Ennek érdekében az üzleti ügyfeleknek igényelniük kell a számlás fizetést, és be kell nyújtaniuk a cégkivonatuk vagy ehhez hasonló hivatalos okmányaik másolatát a DCS részére. A számlás fizetési mód a regisztráció során, illetve az ügyfélszolgálaton is igényelhető.

2.5. Ajánlattétel és a MINI Charging szolgáltatásra irányadó szerződés megkötése

a) A DCS a MINI Charging szolgáltatás nyújtására irányuló kötelező erejű ajánlatot tesz. A MINI Charging szolgáltatás azt követően rendelhető meg, hogy az MINI-fiókkal rendelkező ügyfél létrehozta a MINI Charging szolgáltatás ügyfélfiókját és kifejezetten elfogadta a jelen ÁSZF-et. A rendelési folyamat leírása a www.mini-charging.com oldalon is megtalálható.

b) Az ügyfelek úgy korrigálhatják az általuk bevitt hibás adatokat, hogy a regisztrációs folyamat során a „vissza” gombra kattintanak, majd korrigálják a betáplált adatot. A megrendelés jóváhagyása előtt az ügyfelek kifejezett tájékoztatást kapnak a MINI Charging szolgáltatás árairól.

c) A MINI Charging szolgáltatás megrendelésére irányuló folyamat lezárását követően az ügyfelek részére a rendszer e-mail útján megrendelés-visszaigazolást küld, feltüntetve az irányadó díjakat, az ügyfél által elfogadott ÁSZF-et, valamint az őt megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatást (lásd a 2.7. pontot).

d) A MINI Charging szolgáltatásra irányadó szerződés a megrendelési folyamat véglegesítését követően jön létre.

e) A MINI Charging szolgáltatásra irányadó szerződés tartalmát a DCS tárolja, és azt az ügyfelek letölthetik, illetve lementhetik a MINI Charging szolgáltatás ügyfélfiókjából, a www.mini-charging.com oldalon.

2.6. Nyelv

A MINI Charging szolgáltatásra irányadó szerződés magyar nyelven jön létre. A jelen ÁSZF más nyelvekre lefordított változatai csupán tájékoztatási célt szolgálnak és nem bírnak kötelező erővel.

2.7. A szerződéstől való elállás joga

A fogyasztónak minősülő ügyfelek tizennégy napon belül elállhatnak a MINI Charging szolgáltatásra irányadó szerződéstől.

Az ügyfeleket az alábbiakban tájékoztatjuk az elállási jogról:

Elállási jog

Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási időszak az amelyen a szerződés megkötésre került naptól számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin (Németország), tel: +36 1 955 5833, e-mail: hu@mini-charging.com). Ön felhasználhatja a mellékletben található elállásinyilatkozat-mintát, ez azonban nem kötelező.

Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

Az elállás joghatásai és következményei

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli.

Ha Ön azt kérte, hogy az elállási időszakon belül kezdődjön meg a szolgáltatásnyújtás/a villamos energia, akkor Önnek ki kell fizetnie számunkra a szerződésben meghatározott szolgáltatások összességéhez arányosan viszonyuló, az e szerződéstől való elállása velünk való közlésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.

(Az elállási jogról szóló tájékoztatás vége)

3. A MINI Charging kártya: A MINI Charging kártya aktiválása és inaktiválása

3.1. A MINI Charging szolgáltatás igénybevételéhez a töltőállomások többségénél aktív MINI Charging kártya szükséges. Amennyiben az ügyfél már rendelkezik MINI Charging kártyával, azt a regisztráció folyamán aktiválhatja. Amennyiben az ügyfél még nem rendelkezik MINI Charging kártyával, úgy a DCS postai úton megküldi azt aktiválás céljából. A MINI Charging kártya aktiválása a MINI Charging szolgáltatás ügyfélfiókjában, a kártyaszám megadásával és az adatok megerősítésével történik. Ezt követően visszaigazoló e-mail érkezik az ügyfél részére. A MINI Charging kártya aktiválása legfeljebb 24 órát vesz igénybe.

3.2. Az azonosítás bizonyos töltőállomásokon kizárólag MINI Charging-alkalmazással lehetséges. Az alkalmazás letölthető az Apple Inc. App Store, valamint a Google Play Store alkalmazásáruházból, és tartalmaz egy QR-kód-olvasót is. Az azonosításhoz be kell jelentkezni a bejelentkezési adatok megadásával.

3.3. A MINI Charging kártya a DCS tulajdona. Az ügyfél gondosan köteles tárolni a MINI Charging kártyáját és a bejelentkezési adatait. A MINI Charging kártya elvesztése vagy eltulajdonítása esetén az ügyfél haladéktalanul köteles értesíteni a DCS-t (az elérhetőségek a 10. pontban szerepelnek). Továbbá, az ügyfél felveheti a kapcsolatot a MINI Charging szolgáltatás Ügyfélszolgálatával a MINI Charging kártya inaktiválása érdekében. A cserekártya kiállítása az ügyfél számára többletköltséggel járhat (az irányadó árak a www.mini-charging.com oldalon szerepelnek).

4. A szerződés időbeli hatálya és érvényessége

4.1. A szerződés nem határozott időre szól, és mindkét fél felmondhatja egy hónappal korábban, írásbeli felmondással, a naptári hónap vége hatállyal. A felmondás az ügyfélfiók felületén, írásbeli értesítés vagy e-mail útján is közölhető, és mindez nem befolyásolja a szerződés azonnali hatályú, indoklással történő felmondását.

4.2. A szerződés megszűnése esetén a MINI Charging kártya többé nem él, és a DCS jogosult azt letiltani.

4.3. Az ügyfél által előfizetett kiegészítő csomagokra eltérő feltételek és értesítési időszakok lehetnek érvényesek. 

5. A MINI Charging szolgáltatás használata és rendelkezésre állása

5.1. A MINI Charging szolgáltatásról és a használattal és elérhetőséggel összefüggő műszaki adatokról szóló további tájékoztatás a www.mini-charging.com oldalon található. A DCS a szolgáltatást az ügyfél lakóhelye szerinti országban, valamint az alábbi 9. pontban meghatározottakkal összhangban további országokban is kínálja.

5.2. A MINI Charging szolgáltatás leghatékonyabb kihasználása érdekében kompatibilis mobilkészülékhez kínált MINI Charging-alkalmazás vagy a www.mini-charging.com oldalhoz való hozzáférés szükséges.

5.3. A DCS arra törekszik, hogy bővítse a MINI Charging szolgáltatáshoz való hozzáférést és nyilvános töltőhálózat használatát, és hogy szélesítse a MINI Charging Partnerek körét. Ennek ellenére azonban a DCS semmiféle nyilatkozatot nem tesz és semmiféle szavatosságot nem vállal arra vonatkozóan, hogy egyes töltőállomások és/vagy töltési lehetőségek elérhetők lesznek, és erre az ügyfelek nem tarthatnak igényt. E körben különösen rögzítésre kerül, hogy azonos MINI Charging Partner töltőhálózat megtartása kapcsán semmiféle igény nem támasztható.

5.4. Az 5.5. pont alkalmazásában a DCS semmiféle nyilatkozatot nem tesz és semmiféle szavatosságot nem vállal arra vonatkozóan, hogy az Elsődleges Felületeken közzétett statikus és/vagy dinamikus információ (lásd a 1.4. a) pontot) naprakész és/vagy helytálló, beleértve többek között, de nem kizárólagos jelleggel a töltőállomásokra és/vagy az elérhetőségükre vonatkozó információkat is. Az ügyfél e körben különösen tudomásul veszi, hogy ezen adatokat harmadik felek (például a MINI Charging Partnerek) szolgáltatják. Mindettől függetlenül a DCS szúrópróbaszerűen ellenőrzi az információk naprakész és/vagy helytálló voltát annak érdekében, hogy a szolgáltatását folyamatosan fejlessze. Ezen információ továbbítása az adott hálózatüzemeltető által kezelt antennák vételétől is függ, és befolyásolhatják légköri, földrajzi tényezők, a gépjármű helyzete és a közelben található akadályok (például hidak, épületek stb.).

5.5. A megállapodásban rögzített díjszabás függvényében az árak az igénybe vett töltőállomások esetében eltérhetnek (lásd a 7.1. pontot). E díjszabás keretében az adott töltőállomás aktuális árai megjelennek az ügyfél, amennyiben az ügyfél a bejelentkezési adatai megadásával belépett a felületre. Az 5.4. pontban foglaltaktól eltérően, a DCS szavatosságot vállal a közzétett árak helyességéért. Az e díjszabás alá eső ügyfelek még a töltés megkezdése előtt kötelesek tájékozódni az érvényben lévő árakról.

5.6. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó MINI Charging szolgáltatás kizárólag a MINI márkájú gépjárművek töltéséhez vehető igénybe.

5.7. Az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy a MINI Charging szolgáltatás (különösen a MINI Charging kártya) igénybevételét átengedjék a családtagjaik, illetve a munkavállalóik részére, feltéve, hogy ezért nem számolnak fel díjazást és a MINI Charging szolgáltatást kizárólag az adott ügyfél saját gépjárművéhez használják. A használatot megelőzően az ügyfél köteles felvilágosítani a gépjármű használóját a töltőállomások rendeltetésszerű használatáról. A MINI Charging szolgáltatás ettél eltérő, harmadik felek általi igénybevételéhez a DCS előzetes hozzájárulása szükséges. Az ügyfél nem használhatja a MINI Charging szolgáltatásokat jogellenes célok érdekében, és ezt harmadik felek számára sem teheti lehetővé.

5.8. Az ügyfél köteles szigorúan betartani a feltölteni kívánt gépjármű és az esetlegesen használt berendezések és tartozékok (például töltőkábel) kezelési útmutatójában foglaltakat, valamint a MINI Charging Partnerek által a töltőállomásokon az adott töltőállomás használata kapcsán kifüggesztett utasításokat és használati feltételeket. Szigorúan tilos az olyan töltőkábel, berendezés, illetve tartozék használata, (i) amely nem rendelkezik az irányadó jogszabályok és előírások szerinti tanúsítvánnyal (például CE-tanúsítással), (ii) amely a töltőállomásokon kifüggesztett utasítások értelmében nem rendelkezik az adott MINI Charging Partner jóváhagyásával vagy az adott gépkocsi vonatkozásában nincs jóváhagyva, vagy (iii) amely megrongálódott.

5.9. A figyelmeztető üzenetet, hibajelentést kijelző, illetve szemmel láthatóan sérült töltőállomások nem használhatók. Ilyen esetben kérjük, hogy forduljon a DCS-hez (az elérhetőségek a 10. pontban szerepelnek).

5.10. Az irányadó jogszabályok értelmében a MINI Charging kártya, illetve a MINI Charging-alkalmazás azonosítóeszközként való visszaélésszerű vagy nem rendeltetésszerű felróható használatáért az ügyfél felelősséggel tartozik, csakúgy, mint a töltési folyamat visszaélésszerű, illetve nem rendeltetésszerű használatáért is.

6. Töltési folyamat és azonosítás; maximális töltési és állásidő; üzemszünet

6.1. Fő szabályként az ügyfelek MINI Charging Partner általi azonosítása a töltőállomáson a MINI Charging kártyával történik. Egyes töltőállomásokon azonban lehetséges, MINI Charging-alkalmazást is lehet használni, vagy az is szükséges. Ez a rendelkezés különösen az „intercharge” emblémával ellátott töltőállomásokra irányadó. Az egyes töltőállomásokon alkalmazott azonosítási módszerek megtalálhatók az MINI Charging-alkalmazásban, valamint az www.mini-charging.com oldalon.

6.2. Az egy töltőállomáson engedélyezett folyamatos töltés időtartama nem haladhatja meg a 24 órát, egyenárammal történő töltés esetén pedig a 4 órát (maximális töltési és állásidő). Ezen túlmenően az ügyfél haladéktalanul köteles elhagyni a nyilvános parkolóhelyet, amint a töltési folyamat befejeződött vagy amikor a megengedett várakozási idő lejárt. A maximális töltési és állásidő és/vagy parkolási idő túllépése, valamint a jogosulatlan várakozás okán kiszabott bírságok, illetve elvontatás következtében a DCS oldalán esetlegesen felmerülő költségek az ügyfél részére továbbszámlázásra kerülnek.

6.3. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a töltőállomások esetén – vis maior (például sztrájk, kizárás és hivatalos előírások), valamint a berendezés rendeltetésszerű működése, illetve a szolgáltatások fejlesztése (például karbantartás, javítás, rendszerszintű szoftverfrissítés) érdekében szükséges műszaki és egyéb beavatkozások elvégzése miatt – előfordulhatnak üzemszünetek. Az üzemszünet emellett kiterjed a csúcsidőszakban rövid időre bekövetkező kapacitáshiányra is.

6.4. Abban a mértékben, amennyiben az áramszolgáltatást érintő üzemszünet és/vagy üzemzavar a hálózat működésének zavarából ered (a hálózathoz való csatlakozást is beleértve), a DCS mentesül a MINI Charging szolgáltatás körében fennálló, érintett kötelezettségei alól. Az előző rendelkezés azonban nem irányadó, ha és amennyiben a DCS a szolgáltatás nyújtását indokolatlanul szakítja meg. Erre irányuló felhívás esetén a DCS haladéktalanul köteles az ügyfelet tájékoztatni a káreseményről és annak okáról, ha és amennyiben ez az információ a rendelkezésére áll vagy azt észszerű erőfeszítések árán be tudja szerezni.

7. Díj és árszabás

7.1. A MINI Charging és a szolgáltatások használatának díját külön megállapodás szabályozza, és általában a következők szerint határozható meg:

a) fix összegű havi díj (a megállapodott tarifától függően, egyes tarifákban a havi alapdíj már tartalmazhat bizonyos díjakat a használatra vonatkozóan (átalánydíjas tarifák)

b) a MINI Charging Partnerek töltőállomásain megvalósult egyes töltési folyamatokkal összefüggő tényleges használat után járó díjfizetésekből.

A vonatkozó díjszabási struktúra az https://mini-charging.com/web/mini-hu/tariffs oldalon található.

E díjszabás keretében az adott töltőállomás aktuális árai megjelennek az ügyfél, amennyiben az ügyfél a bejelentkezési adatai megadásával belépett a felületre. A változó díjszabás körében a DCS az árakat jövőbeli hatállyal az adott töltőállomás tényleges használatához igazíthatja. Az e díjszabás alá eső ügyfelek még a töltés megkezdése előtt kötelesek tájékozódni az érvényben lévő árakról.

7.2. A havi alapdíj kizárólag a MINI Charging szolgáltatásra irányadó szerződés megkötését követően, illetve a havi alapdíjas díjszabásra történő áttérés esetén a díjszabás változásának DCS általi aktiválása időpontjában, majd ezt követően az első hónap hátralévő részére időarányosan kerül kiszabásra.

7.3. A tényleges használaton alapuló díjak minden egyes töltési folyamat esetén annak kezdetétől (azaz a töltőponthoz való csatlakoztatás pillanatától) annak befejezéséig (azaz a csatlakozó töltőpontból történő kihúzásáig), az adott országban vagy az adott töltőállomáson az adott időpontban érvényes áron kerülnek felszámításra. A roamingdíjakkal kapcsolatos további információ megtalálható az adott díjszabásra vonatkozó árlistán, a www.mini-charging.com oldalon. A töltési folyamatért felszámított díj megállapítása az adott díjszabásra vonatkozó árlistával összhangban történik.

7.4. Minden ár tartalmazza az áfát. A szerződés megkötésekor az ügyfélre irányadó díjszabáson belül irányadó árakkal kapcsolatos tájékoztatást az ügyfél e-mail útján megkapja (lásd a 2.5. c) pontot).

7.5. Amennyiben bármely MINI Charging Partner töltőállomásán kifüggesztettek egy árlistát, az azon szereplő árak eltérhetnek az ügyféllel kötött szerződésben rögzített áraktól. Ilyen esetben azonban kizárólag a DCS és az ügyfél megállapodásában rögzített árak az irányadók.

7.6. A külföldi töltések díjai (roaming) eltérhetnek a szerződés megkötésekor felajánlott díjaktól. Az ügyfél köteles tájékozódni a az aktuális feltételekről, mielőtt külföldön töltést kezdeményez. A jelen GTC 1.2 szakasza értelmében az informálás és az értesítés kötelezettsége, valamint az azokból fakadó jogi következmények ilyen esetekre nem vonatkoznak.

7.7. Külföldön történő töltés esetén Magyarország pénznemétől eltérő pénznemben keletkezhet tartozás a DCS felé (idegen deviza). Annak érdekében, hogy a lehető legegyszerűbbé tegyük az idegen devizák számlázását az ügyfél számára, a DCS jogosult az idegen pénznemű kintlévőségeket átváltani Magyarország pénznemére, és ezt az átváltott összeget követelheti az ügyféltől az idegen pénznem helyett. Egy idegen pénznemben történő töltés esetén az átváltás alapja az eurónak az Európai Központi Bank által a töltést megelőző banki munkanap végén alkalmazott referencia keresztárfolyama, amelyről az ügyfél itt tájékozódhat: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7.8. A DCS fenntartja a jogot, hogy a meglévő és/vagy új szerződések vonatkozásában meghatározott időszakokban és meghatározott töltőállomások vonatkozásában leszállítsa az árakat (lásd a 7.1. b) pontot) (különleges ajánlatok).

7.9. A díjszabás módosítása kizárólag a felek erre irányuló megállapodásával lehetséges, azzal, hogy a díjszabás módosítását az ügyfél online, a www.mini-charging.com oldalon igényelheti.

8. Számlázási és fizetési feltételek

8.1. Az ügyfelek a havi számláikat letölthetik a MINI Charging szolgáltatás ügyfélfiókján keresztül a www.mini-charging.com oldalon, amelyen megtalálható az adott számlázási időszakon belül megvalósult töltési folyamatok tételes, dátummal, helyszínnel és időtartammal ellátott felsorolása. Az új számla érkezéséről az ügyfél e-mailben kap értesítést.

8.2. A naptári hónap folyamán felmerült költségek felszámítására a MINI Charging szolgáltatás ügyfélfiókjába történő regisztráció során kiválasztott fizetési módnak megfelelően kerül sor, a tárgyhót követő naptári hónap negyedik munkanapján. A (2.4. pont szerinti) számlás fizetési módot választó üzleti ügyfelek a számlát annak kézhezvételétől számított 14 napon belül kötelesek kiegyenlíteni, a számlán feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalással. While DCS strives to invoice the MINI Charging service in the following calendar month, there might be delays in individual cases (e.g. because of late invoicing of MINI Charging Partners to DCS).

8.3. A DCS vele szemben fennálló követeléseibe az ellenkövetelését az ügyfél csupán abban az esetben számíthatja be, ha azt a DCS nem vitatta, az a jelen szerződéstől való elálláson alapul, illetve ha erre jogi szempontból kötelező erejű joga van. Az ügyfél a kifizetést csupán akkor tarthatja vissza, ha erre a MINI Charging szolgáltatásra irányadó szerződésből eredő igénye alapján jogosult.

8.4. Ha az ügyfél a fizetésekkel kapcsolatban valamilyen hibát vét, a DCS jogosult letiltani a MINI Charging használatát az ügyfél számára.

9. Nemzetközi roaming (barangolás)

A MINI Charging szolgáltatásra irányadó szerződés alapján az ügyfél más országokban ugyanúgy használhatja a MINI Charging kártyát, illetve MINI Charging-alkalmazást, mint a saját országában. Az országok aktuális listája megtalálható az alábbi linken: www.mini-charging.com.

10. Elérhetőség

A MINI Charging termékkel, a számlákkal, az ügyfelek szerződéseivel, a MINI Charging kártyákkal kapcsolatos általános kérdésekkel, valamint (különösen a töltési folyamat során felmerülő) műszaki problémákkal kapcsolatban az ügyfelek az alábbi linken megadott elérhetőségeken tudják felvenni velünk a kapcsolatot: www.mini-charging.com.

11. Szavatosság

A jogviszonyra a jogszabályban rögzített szavatossági rendelkezések irányadók.

12. A felelősség korlátozása

12.1. Enyhe gondatlanság esetén a DCS felelőssége kizárólag a lényeges (alapvető) szerződéses kötelezettségek, így a MINI Charging szolgáltatásra irányadó szerződés tartalma és célja értelmében kifejezetten a DCS-t terhelő, továbbá olyan kötelezettségek megszegéséért áll fenn, melyek lehetővé teszik a MINI Charging szolgáltatásra irányadó szerződés szerződésszerű teljesítését, illetve amelyek betartására az ügyfél általánosságban számíthat. A felelősség a MINI Charging szolgáltatásra irányadó szerződés megkötésének időpontjában előre látható jellemző károkra korlátozódik.

12.2. A DCS törvényes képviselőit, megbízottjait és munkavállalóit az általuk tanúsított enyhe gondatlanságból eredő kárért terhelő személyes felelősség szintén az előző pontban meghatározott korlátozás alá esik.

12.3. DCS valamely hiba rosszhiszemű elhallgatása esetén fennálló, illetve általa vállalt jótállásból eredő vagy termékfelelősség alapján fennálló felelősségét e rendelkezések nem érintik. A felelősség korlátozására irányadó rendelkezések rosszhiszemű szándékosság, súlyos gondatlanság, testi sérülés, illetve egészségkárosodás esetén nem irányadók.

12.4. A töltőállomásokat nem a DCS üzemelteti, és ekként üzembentartói felelőssége sem áll fenn. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy (a hálózathoz való csatlakozást is beleértve) a hálózat működésének zavarából eredő, áramszolgáltatást érintő üzemszünet esetén igények merülhetnek fel az elosztóhálózat üzemeltetőjével szemben. Ilyen esetben – erre irányuló felhívás esetén – a DCS az ügyfélre engedményezi az őt az elosztóhálózat üzemeltetőjével szemben megillető jogokat és igényeket.

13. Information concerning data protection

13.1. A DCS komolyan veszi a felhasználók személyes adatainak védelmét, és tiszteletben tartja a felhasználók személyes adatainak titkosságát azok feldolgozása során.

13.2. Az adatfeldolgozásról, az adatvédelemről és az adatok biztonságáról további információk az adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

14. A jogviták elbírálására illetékes fórum, közvetítői eljárás és irányadó jog

14.1. A MINI Charging szolgáltatásra irányadó szerződésre, valamint a jelen ÁSZF-en alapuló jogviszonyra Németország joga az irányadó, azzal, hogy a felek kizárják az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezmény (Bécsi Vételi Egyezmény) alkalmazhatóságát. Fogyasztónak minősülő ügyfelekre a szokásos tartózkodási helyük szerinti állam kötelező fogyasztóvédelmi szabályai az irányadók a német joggal szemben, amennyiben az előbbiek az ügyfélre nézve kedvezőbbek.

14.2. A közjog hatálya alá tartozó vállalkozások tulajdonosaival vagy társaságokkal fennálló jogviszonyból eredő jogviták elbírálásának helye minden esetben München, Németország. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) vagy Svájc területén állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztónak minősülő ügyfelek szintén érvényesíthetik az igényüket a lakóhelyük szerinti országban. A DCS fogyasztókkal szemben támasztott igényei kizárólag a fogyasztó lakóhelye szerinti országban érvényesíthetők.

14.3. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot működtet, melynek elérhetősége: www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Amennyiben szeretné egy problémára felhívni a figyelmünket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

14.4. A DCS nem veti alá magát a fogyasztói békéltető testületi eljárásoknak, és erre nem is köteles.

Utolsó verzió: 2021. február1. melléklet: Elállásinyilatkozat-minta

Elállásinyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Germany

E-mail: hu@mini-charging.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi MINI Charging szolgáltatás tekintetében


A MINI Charging szolgáltatásra irányadó szerződés sorszáma

Megrendelés időpontja (*)/átvétel időpontja (*)

A fogyasztó(k) neve

A fogyasztó(k) címe

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén)

Kelt

(*) A nem kívánt rész törlendő.